Ambulerande barnskötare - Vasa stad

Vasa stad söker en ambulerande barnskötare till den svenskspråkiga småbarnspedagogiken för tiden 10.1.2022-31.5.2022.

Placeringsplats när arbetsförhållandet inleds för de befattningar som söks är Sundoms daghem.

Behörighetsvillkor är grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, en lämplig grundexamen inom hälsovård och det sociala området eller någon annan motsvarande lämplig examen där det ingår eller som kompletterats med tillräckligt omfattande examensdelar i vård, fostran och undervisning av barn. (Lagen om småbarnspedagogik 540/2018 § 28), se även (§75 övergångsbestämmelser som gäller personalen).

Språkkunskapskravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språk.

Vi förutsätter:
- goda färdigheter i teamarbete
- goda grupphandledningsfärdigheter
- förmåga att stöda genomförandet av pedagogiken i den grundläggande vården

Vi värdesätter:
- ett flexibelt och ansvarsfullt sätt att arbeta
- en öppen inställning till olika och växlande situationer i vardagen
- värdesättande och bemötande av barnet som en unik människa
- kännedom om småbarnspedagogiken

Vi erbjuder:
- en bra arbetsgemenskap
- ett mångsidigt och varierande arbete
- goda utbildningsmöjligheter

Bekanta dig närmare med småbarnspedagogiken i Vasa och läs karriärberättelser: https://www.vaasa.fi/sv/utbildning-och-arbete/arbetsmojligheter/vasa-stads-lediga-arbetsplatser/kom-och-jobba-inom-smabarnspedagogiken-i-vasa/

Prövotid är två månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag i enlighet med lag 504/2002.

Intervjuerna hålls vecka 44.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Servicechef Hanna Valkeinen, tfn. 040 192 3786

Lär dig mer om oss

Småbarnspedagogik

Våra yrkesmänniskor inom bildningssektorn finns vid Vasabarnens och –ungdomarnas sida från daghemsgrinden till skolvägens sista vårfest. Tack vare våra experter kan Vasa erbjuda ett stort antal högklassiga kultur- och bibliotekstjänster, motionsglädje och insikter på instituten – för så väl ungdomar som för vuxna.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb