Skip to main content
test
Ambulerande kommunveterinär - Korsholms kommun

Västkustens miljöenhet söker en
AMBULERANDE KOMMUNVETERINÄR
med stationering i Pörtom, men med områdets veterinärmottagningar som arbetspunkt.

Till arbetsuppgifterna hör veterinärpraktik på enhetens 5 mottagningar som finns i Kristinestad (Tjöck), Närpes (Pörtom), Malax, Korsholm (tillfälligt i Vörå) och i Vörå. Arbetet sker enligt ett uppgjort arbetsschema för att i huvudsak sköta arbetet under de ordinarie kommunveterinärernas ledigheter. Tjänsten är helt ny, därför kan den ambulerande veterinären delvis utforma sitt eget arbete. Man strävar till att den ambulerande veterinären vikarierar över två närliggande områden samtidigt, vilket innebär en högre ersättning.

I tjänsten ingår jourplikt på norra och södra jourområdena. Inom Västkustens miljöenhets område betalas dubbel jourersättning. För vardagsjour intjänas dessutom en ledig dag för två utförda jourvardagar och för en helgjour intjänas två lediga dagar. Övernattningsmöjlighet finns vid mottagningen i Pörtom och Vörå.

Arbetsgivaren erbjuder ett startkit med utrustning lämpat för praktikerarbete.

Kompetenskrav är legitimerad veterinär i Finland, behörighet enligt 2 § i statsrådets förordning om veterinärvård. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet och kännedom om kommunalförvaltning.
Tillgång till egen bil och körkort är en förutsättning för skötsel av tjänsten.

Samarbetsområdets förvaltningsspråk är svenska och språkkraven är nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i svenska och finska. Intyg ska inlämnas, enligt Lag om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003 och Statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen, 481/2003, samtidigt som ansökan lämnas in.

Den uppgiftsrelaterade lönen är 3 017,21 €/mån. Anställningsvillkor enligt LÄKTA. Villkor för att den valda ska kunna tillträda tjänsten, är att ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd, samt ett intyg över drogtest som ska lämnas in före tjänsten tillträds. För tjänsten gäller sex månaders prövotid.

Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.

Läs mer

https://korsholm.fi/boende-och-samhalle/vastkustens-miljoenhet

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tillsynsveterinär Emma Woivalin, 044 727 1371, emma.woivalin@korsholm.fi

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad, Västkustens miljöenhet

Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes och Vörå ingår i ett samarbetsområde för miljöhälsovården och veterinärvården. Kommunerna Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad och Närpes har också miljövården med i samarbetet. Samarbetsområdet är tvåspråkigt med svenska som majoritetsspråk och det betjänar ca 50 000 invånare. Korsholms kommun fungerar som värdkommun. Det praktiska arbetet sköts för närvarande av 15 miljö- och hälsoinspektörer, sex veterinärer och en tillsynsveterinär. Miljö- och hälsoskyddschefen har hand om den övergripande styrningen av miljöenheten samt leder miljöhälsovården och veterinärvården. Chefen för miljövården leder miljövårdens verksamhet.


Adress: Matuschvägen 6, 66270 Pörtom

Rekommenderade jobb