Amm. ain. (tieto- ja viestintätekniikka) lehtori

Ammatillisten aineiden lehtori (tieto- ja viestintätekniikka) 1.3.2021 alkaen (tai sopimuksen mukaan) Savon ammattiopiston Varkauden yksikössä.

Opetettavat kokonaisuudet koostuvat tieto- ja viestintätekniikan ammatillisista tutkinnon osista. Tehtävään sisältyy myös työelämässä järjestettävien koulutusten ohjausta sekä työelämäyhteistyön kehittämistä.

Valittavalta edellytetään hyvää tieto- ja viestintätekniikan alan tuntemusta ja osaamista sekä kokemusta alan käytännön töistä. Lisäksi eduksi katsotaan kulunvalvonta- ja turvajärjestelmien, tietoverkkokaapeloinnin ja -laitteiden sekä virtuaali- ja pilvipalveluiden tuntemusta ja kybertuvallisuuden ja tietoturvan hallintaa. Eduksi katsotaan myös työelämäyhteistyöosaaminen ja kokemus opetustehtävistä.

Hakijoille järjestetään tarvittaessa työkoe.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 986/98 (siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen).

Palvelussuhteen ehdot: OVTES osio C
Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.
Tehtävään valitun hakijan tulee esittää rikosrekisteriote sekä terveydentilaa koskeva selvitys.

Opinto- ja työkokemusta koskevat todistuskopiot on tallennettava ensisijaisesti hakemuksen liitteeksi Kuntarekryssä (tai toimitettava Savon koulutuskuntayhtymän kirjaamoon) hakuajan loppuun mennessä.
Valinnat haastatteluun tehdään hakemuksen ja hakuajan loppuun mennessä toimitettujen todistuskopioiden perusteella. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu, ei voi tulla kutsutuksi haastatteluun.


Palkan lisäksi:
Savon koulutuskuntayhtymässä olet osa moniammatillista työyhteisöä, jossa arvostamme toisiamme ja yhteisiä toimintatapojamme. Järjestämme henkilökunnallemme osaamista tukevia koulutuksia, ja kannustamme työntekijöitämme myös muutoin oman osaamisen kehittämiseen.

Työntekijöiden hyvinvointia vahvistamme ennakoivilla ja laajoilla työterveyshuollon palveluilla, tarjoamme tukea liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuuriharrastuksiin sekä järjestämme yhteishenkeä nostattavia yhteisiä tapahtumia. Haluamme myös huomioida työn ja muun elämän yhteensovittamisen esimerkiksi joustavilla työntekotavoilla.

Toteutamme Kestävän tulevaisuuden tekijät -strategiaamme - haluamme olla edelläkävijä. Tule kanssamme rakentamaan tulevaisuutta tämän päivän teoilla.

Lisätietoja

http://www.sakky.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa opettaja Marko Oksanen, p. 044 785 8365 tai koulutuspäällikkö Kati Leinamo, p. 044 785 8210

Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto, Oppimispalvelut
Osoite: Osmajoentie 75, 78201 Varkaus

Koulutus tekee hyvää. Läpi elämän! Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Kuntayhtymän omistaa 16 pohjoissavolaista kuntaa ja se ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Tarjoamme monipuolisia elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa sekä lukio-opinnoissa.

Vuosittain noin 17 000 opiskelijaa hyödyntää kattavaa tarjontaamme. Räätälöidyt ja laadukkaat koulutukset vastaavat työelämän tarpeisiin ja olemme aktiivinen työelämän kehittäjä. Jatkuvan haun kautta opiskelemaan voi hakea joustavasti ympäri vuoden.

Savon koulutuskuntayhtymä on noin 720 ammattilaisen työpaikka. Kampuksemme sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä, mutta järjestämme koulutuksia myös valtakunnallisesti.

Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion kampukset ovat savuttomia.