Ammatillisten tutkinnon osien (turvallisuusala) päätoimisia tuntiopettajia - Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

Ammatillisten tutkinnon osien (turvallisuusala) päätoimisia tuntiopettajia

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto hakee kahta ammatillisten tutkinnon osien (turvallisuusala) päätoimista tuntiopettajaa vakituisiin virkasuhteisiin 1.1.2020 alkaen.

Tehtäviisi kuuluu mm. turvallisuusalan koulutusten suunnittelu, toteutus ja kehittäminen. Toimit ryhmien vastuuohjaajana ja huolehdit opiskelijoiden opintojen henkilökohtaistamisesta ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumisesta. Osaat välittää opiskelijoille asiakaslähtöistä turvallisuuspalveluasennetta. Pidät aktiivisesti yhteyttä alan työnantajiin ja omaat herkkyyttä reagoida esille tuleviin kehittämistarpeisiin.

Päätoimipaikkana on Haminan kampus. Työtehtäviä voi olla myös Ekamin muilla kampuksilla Kotkassa.

Edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksen (986/1998) mukaista kelpoisuutta (soveltuva korkeakoulututkinto, alan kolmen vuoden työkokemus ja opettajan pedagogiset opinnot).

Arvostamme erityisesti aiempaa opettaja-/kouluttajakokemusta tai yrittäjyyttä turvallisuusalalta. Ennen kaikkea etsimme turva-alalle itseohjautuvaa henkilöä, jolla on kyky sopeutua nopeasti vaihtuviin tilanteisiin.

Eduksi lasketaan:
- voimankäyttökouluttajan pätevyys
- kamppailulajitausta
- kokemus turvallisuusalan koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä
- työturvallisuuskorttikouluttajapätevyys
- tulityökorttikouluttajapätevyys
- kokemus pelastustoimesta
- kiinteistöjen teknistä turvallisuusosaamista
- käytännön kokemus turvallisuusalalla eri tehtävissä.

Valittavalta toivomme yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät vuorovaikutus- ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.

Vaadittavan ammattitaidon ja sopivuuden arvioimiseksi on varauduttava työkokeeseen, jossa mitataan ammatillisia ja sosiaalisia taitoja osana valinnan kriteereinä. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa otamme huomioon myös muut hakijat, jolloin palvelussuhde on määräaikainen.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Opinto- ja työtodistukset pyydetään haastatteluun kutsuttavilta. Valitun tulee toimittaa 30 päivän kuluessa valintapäätöksestä tiedon saatuaan hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä alaikäisten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote. Jos tietoja ei toimiteta määräajassa, päätöksentekijä voi tehdä päätöksen, jossa tehtävään ottaminen todetaan rauenneeksi. (Laki kunnallisesta viranhaltijasta, 7 §, Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 2, 3 ja 6 §:t)

Tehtävään haetaan ensisijaisesti sähköisesti. Apua hakemuksen jättämiseen saat osoitteesta rekrytointi@ekami.fi tai numerosta 044 401 7853 (arkisin klo 9 - 15). Paperihakemus ja CV on mahdollista lähettää osoitteeseen Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka.

Lisätietoja

http://www.ekami.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antaa tiimipäällikkö Juha Attenberg, puh. 044 767 0624, juha.attenberg (at) ekami.fi

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Tekniikan ja liikenteen alat, Talotekniikka-, kiinteistöpalvelu-, puhdistuspalvelu- ja turvallisuusala
Osoite: Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka

Kotkan - Haminan seudun koulutuskuntayhtymäkonserni (Ekami) järjestää laadukkaita ammatillisen koulutuksen ja työpajatoiminnan palveluja seudun nuorille, aikuisille ja työyhteisöille. Kuntayhtymän tulosalueita ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto, Rannikkopajat sekä yhtymäpalvelut. Ekami-konsernissa opiskelee vuosittain noin 8000 opiskelijaa. Rannikkopajat järjestää nuorten ja aikuisten työpajatoimintaa sekä etsivää nuorisotyötä yli 1000 asiakkaalle vuodessa. Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän muodostamaan konserniin kuuluvat myös henkilöstön kehittämis- ja koulutuspalveluja tarjoava Etelä-Kymenlaakson aikuiskoulutus Oy (Ekami Consulting Oy) sekä teknologiateollisuuden oppimisympäristöjen kehittämistä toteuttava Primus High Tech Oy. Kuntayhtymän liikevaihto vuonna 2018 oli 31,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 tavoitteena on 30,2 miljoonan euron liikevaihto. Ekamilla on neljä kampusta: Koteko, Katariina, Malminki ja Hamina; henkilöstöä koulutuskuntayhtymässä on noin 350.

Henkilöstöetuina tarjoamme mm. lounasruokailumahdollisuuden henkilöstöhinnoilla ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon sekä kulttuuri- ja liikuntaedun. Ekamin työntekijöiden käytössä olevat maksuttomat Kuntayhtymän liikuntapaikat sekä monipuolinen tyky-toiminta edesauttavat henkilöstön hyvinvointia niin töissä kuin vapaalla. Ekami toimii Savuton työpaikka -periaatteen mukaisesti.