Ämneslärare i musik - Närpes stad

Ämneslärare i musik - Närpes stad

Bildningsnämnden i Närpes lediganslår en ordinarie tjänst som ämneslärare i musik gemensam för Närpes högstadieskola, Närpes gymnasium och Legato från den 1.8.2019.

Tillsammans med rektor och de övriga lärarna i skolan förväntar vi oss att du är väl insatt i den nuvarande läroplanen. Vi ser framemot ett gott samarbete där du kan införa nyskapande idéer för undervisningen . Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga men att du även kan arbeta självständigt med elevgrupperna och axla det ansvar som arbetet förutsätter.

Behörighetskrav enligt förordning 1998/986. Behörigheten styrks genom att bifoga examensbetyg och intyg över slutförda pedagogiska studier. Det förutsätts att du styrker din behörighet då du söker tjänsten och det gör du genom att elektroniskt bifoga kopia av hela ditt betyg och eventuellt andra intyg som behövs. Om du ej styrker din behörighet i samband med ansökan kan vi tyvärr inte beakta din ansökan.

Prövotiden är 6 månader.

Välkommen med din ansökan till en utbildningsvänlig kommun!

Läs mer

http://www.narpes.fi
http://www.kuntarekrytointi.fi

Bildningsdirektör Åsa Snickars
tel: 050-4440768
e-post: asa.snickars@narpes.fi

Närpes stad, Bildningsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, Närpes

Närpes stad har 630 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!

Mer om arbetsgivaren