Anstaltsbiträde - Åbo stad, Bildningssektorn

Åbo stads småbarnspedagogik erbjuder 1 vikariat som anstaltsbiträde på Sirkkala daghem och förskola fram till 30.6.2022.

Päiväkoti on ruotsinkielinen mutta myös suomenkieliset hakemukset huomioidaan.

Vi värdesätter eget ansvar, flexibilitet, goda samspelsfärdigheter och självständighet i arbetet. Vi ser gärna att du är ordningsam och organiserad. Om du dessutom trivs i en omgivning med barn, är det dig vi söker!

Anställningarna inleds 30.9.2021 eller enligt överenskommelse.
I samtliga uppdrag finns prövotid.

Vi vill ännu påminna om att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighetskrav: Anstaltsbiträde utbildning, annan motsvarande utbildning eller tillräcklig, lämplig arbetserfarenhet för arbetsuppgiften. Hygienpass.

Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef Annette Hagelberg, annette.hagelberg(a)turku.fi, tel. 050 396 7153
Hakemuksen jättäminen: Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus, Varhaiskasvatus, Sirkkala daghem och förskola

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: 20700 Turku

Rekommenderade jobb