test
Anstaltvårdare, Familjecentret i Pargas - Pargas stad

Pargas stads hälsovårdsenhet ledigförklarar två nya vakanser som

ANSTALTSVÅRDARE TILL FAMILJECENTRET I PARGAS från 3.1 2022 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoren för uppgiften är anstaltvårdarexamen eller arbetserfarenhet inom branschen. Uppgiften förutsätter noggrannhet och initiativförmåga. Vi uppskattar flexibilitet, förändrings- och utvecklingsfärdighet.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Vi förutsätter att den valda personen innehar det vaccinskydd som lagen om smittsamma sjukdomar § 48 förutsätter.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förfrågningar, tf. ansvarig sjukskötare Susanna Peltola-Roos 040 4885507 eller vårdchef Suvi Simelius-Nieminen 040-8210606.
Ansökan lämnas i första hand in elektroniskt via www.kuntarekry.fi sidorna, jobbnyckel 395979. Ansökan och behövliga intyg kan även lämnas in till social- och hälsovårdsavdelningen, Pargas stad, Strandvägen 28, 21600 Pargas, eller per e-post socialcentralen@pargas.fi senast den 7.12 2021 kl. 12.00.

Lär dig mer om oss

Pargas stad, Social- och hälsovård, Familjecentret i Pargas

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor). Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000. Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.


Adress: Vapparvägen 15 a, 21600 Parainen

Rekommenderade jobb