Ansvarig handledare, Smålands serviceenhet, Kimito

Ansök senast  17.7.2024 23:59

Är du utbildad socionom eller inom det sociala området? Letar du efter nya utmaningar? Brinner du för att hjälpa andra människor, ge service, skapa trygghet och glädje? Kanske det är just dig vi behöver med i vårt glada gäng!

Vi söker en ansvarig handledare på heltid till Smålands serviceenhet i Kimito.
Anställningen är tillsvidare. Arbetet är periodarbete.

Smålands serviceenhet erbjuder boendeservice och dag/ arbetsverksamhet. enheten består av Smålands boende, Mästargrändsboende sant Kimito dag- och arbetscenter och hör till krävande funktionshinderservicen.

Smålands boende är ett gruppboende för äldre personer, Boendet har 12 platser i två separata egnahemshus varav alla platser är upptagna. Personal finns på plats dygnet runt i båda byggnaderna. Smålands boende är beläget i egnahemshus området Småland i Kimito.

Mästargränds boende består av ett gruppboende, en länga med lägenheter och stödboende. Enheten består av fem platser i gruppboende varav alla är upptagna och nio platser i lägenheter varav sex stycken är upptagna. Personal finns på boendet dygnet. Enheten är belägen i bärheten av Kimito centrum.

Kimito arbetscenter erbjuder arbets- och dagverksamhet. Enheten erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter och aktiviteter utgående från individuella behov. Dessutom erbjuds arbetslivträning i form av utlokaliserad arbetsverksamhet och stöd för att få behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten på enheten består av hantverksarbete, köksarbete och underleverantörs arbete. Fysiska, kulturella och skapande aktiviteter samt vuxenutbildning ingår också i verksamheten. Kimito dag- och arbetscenter är beläget i Kimito centrum.

Personalen består av en serviceansvarig, en ansvarig handledare (varav vi nu har en person på tidsbundet avtal), en ansvarig sjukskötare, 16 närvårdare, 1 vårdbiträde och 4 handledare.

Behörighetsvillkoren är lämplig högskoleexamen inom social- och hälsovården eller tidigare examen på institutnivå.
Goda kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska krävs.

Det begärs sporadiskt ett drogintyg av den som valts till en tjänst/ett arbetsförhållande i Egentliga Finlands välfärdsområde.

Varhas anställda får 250 euro som anställningsförmån som kan användas för motion, välbefinnande eller kultur via tjänsten Smartum plus.

Vi vill främja jämställdhet och likabehandling och värdesätter mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi välkomnar ansökningar från personer i olika åldrar, av olika kön samt från personer som hör till språkliga, kulturella eller andra minoriteter.


Läs mer

http://varha.fi

Kontaktuppgifter

Erica Harberg, serviceansvarig.

erica.harberg@varha.fi eller 044 3581143

Att lämna in ansökan: Ansökan lämnas in via den elektroniska ansökningsblankettenn.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare