test

Ansvarig sjukskötare, Ingå boendeservice

Ansök senast  15.1.2024 15:45

Vi söker dig till vårt team för att göra ett värdefullt och betydelsefullt jobb med äldre!

Som ansvarig sjukskötare sköter du om klienternas sjukvårdsbehov genom att planera, bedöma och genomföra vård tillsammans med en läkare och ett multiprofessionellt team. Du deltar även i klienternas basvård. I sjukvårdsärenden får du stöd av enhetens övriga sjukskötare samt det mobila sjukhuset LiiSa. Du är dessutom teamansvarig vid avdelningen och ansvarar för avdelningens vårdarbete och utvecklingen av det. Vi arbetar med en positiv attityd och med respekt för alla.

Vår verksamhet på Lönneberga grundar sig på att de boende lever ett meningsfullt och livsbejakande liv som stödjer välbefinnandet. I arbetsdagen ingår att assistera och sköta klienter samt att möjliggöra hobbyverksamhet som klienterna upplever viktig. Vi ordnar och planerar tillsammans evenemang och hobbyverksamhet för de boende. De boende erbjuds till exempel bildkonst-, musik-, motions- och friluftsevenemang samt utflykter och fester. Utöver våra experter inom vårdarbetet har vi även assisterande personal som sköter om uppgifter som hänför sig till de boendes bespisning, städning och klädvård.

Du kan ha lång erfarenhet eller precis ha blivit färdig med dina studier, det viktigaste är att du vill vara med och bidra till våra boendes goda liv. Du får en introduktion till arbetet och hos oss ges du möjlighet att utveckla din yrkeskunskap och få mångsidig arbetserfarenhet. Vi beaktar även intresse för arbete på deltid. Vi hoppas att vi får en kollega av dig till vårt team.

Välkommen till oss på Lönneberga!

Anställningsförhållandet inleds den 11 december 2023, eller enligt avtal

Arbetsplatsens namn och adress: Hemstigen 7, 10210 Ingå
Arbetstid: periodarbete 114 h 45 min / 3 veckor
Uppgiften är ordinarie.

Behörighetsvillkor: Legitimerad sjukskötare

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
För uppgiften krävs en tuberkulosutredning enligt 55 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Dessutom förutsätter vi tillräckliga skriftliga och muntliga kunskaper i finska och svenska. Vi förutsätter även intresse för att främja välbefinnandet hos våra äldre boende samt förmåga att arbeta i föränderliga klientsituationer.

Vi uppskattar samarbetskunskaper och intresse för utveckling av vårdarbetet för äldre personer.

De anställdas välbefinnande är viktigt för oss och vi vill erbjuda våra anställda mångsidiga förmåner. Utöver omfattande företagshälsovård erbjuder vi bland annat lunchförmån. Du får 300€ per år till ditt förfogande, som du enligt dina önskemål kan använda till kultur-, välfärds-, idrotts- eller kollektivtrafikförmåner.


Läs mer

https://hoivakodit.luvn.fi/fi-FI/hoivakodit/8c1f976c45

Mer information om uppgiften ges av
Maija van der Kooij
tfn 050 476 6165

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra

Läs om arbetsgivare