Ansvarig sjukskötare till Villa Göta och Åke - Närpes stad

Ansvarig sjukskötare till Villa Göta och Åke

Vård- och omsorgsnämnden i Närpes lediganslår

ett vikariat som ansvarig sjukskötare på Villa Göta och Åke 78,43 % under tiden
17.4.2021-26.2.2022 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskrav för befattningen är legitimerad sjukskötare (YH) enligt lag 559/1994
eller tidigare utbildning på institutnivå. Erfarenhet av ledarskapsarbete eller
ledarskapsutbildning ses som en merit.

Villa Göta och Åke är ett effektiverat serviceboende för 26 klienter med i huvudsak
minnessjukdom. I vården lägger vi stor vikt vid klientcentrerad demensvård. På enheten
vårdas klienterna till livets slut. På Villa Göta och Åke arbetar man utgående från ett
aktiverande arbetssätt och arbetsuppgifter kräver god samarbetsförmåga och förmåga
att se helheter samt ett genuint intresse att jobba med dementa patienter och klienter.
Du behöver intresse för förbättringsarbete och ledarskap. Vi värdesätter också att du
kan arbeta både självständigt och i team, att du har god organisationsförmåga och vilja
att både utvecklas och att utveckla och förbättra verksamheten.

Som ansvarig sjukskötare fungerar du som sakkunnig i omvårdnadsarbete samt att du
planerar, deltar i och leder det dagliga vårdarbetet på enheten. Du fungerar som
arbetspar med enhetsledaren och ansvarar för egenkontroll, förbättringsarbete och
patientsäkerhet. I arbetsuppgifterna ingår både sjukvård (ansvara för
läkemedelsbehandling, blodprov, iv-medicinering och dylikt) och ansvar för planering
av klienternas vård- och service tillsammans med övrig personal, klienter och anhöriga.
Som ansvarig sjukskötare fungerar du också som vikarie för enhetsledaren.

Språkkraven är tillräcklig förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska
språken. För arbetet krävs tillräcklig arbetserfarenhet från yrkesområdet samt
lämplighet för uppgiften. Den valda skall enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar
(1227/2016) ha ett giltigt vaccinationsskydd. Lönen enligt AKTA.
En prövotid om 4 månader tillämpas i anställningen.

Närpes stad är en rökfri arbetsplats.

Ansökan lämnas in via www.kuntarekry.fi senast 14.3.2021.

Närmare uppgifter ges av enhetsledare Carina Antfolk 040-6746084 eller tf
äldreomsorgschef Anna Wadén tel. 050-4440770. E-post:
förnamn.efternamn@narpes.f

Läs mer

http://www.narpes.fi

Mer om arbetsgivaren

Enhetsledare Carina Antfolk 040-6746084 eller tf äldreomsorgschef Anna Wadén tel. 050-4440770.
E-post: förnamn.efternamn@narpes.f

Närpes stad, vård- och omsorgsavdelningen
Adress: Kyrkvägen 2, 64200 Närpes

Närpes stad har 650 fast anställda och ca 250 visstidsanställda fördelade på ett 40-tal arbetsplatser i vår vidsträckta kommun och är därmed den största arbetsgivaren i Sydösterbotten. Personalen fördelar sig avdelningsvis så att 44 % arbetar inom vård och omsorg, 34 % inom bildningen, 19 % inom tekniska sektorn och 3 % inom allmänna förvaltningen. Staden är tvåspråkig sedan 1.1.2016 och förvaltningsspråket är svenska. Närpes stad är en rökfri arbetsplats. I trädgårdsstaden Närpes kombineras vacker och havsnära natur med god service och ett rikt näringsliv. Företagsamheten betecknas som en livsstil. Det finns entusiasm och en stark tro på Närpes framtida livskraft. Närpes stad är öppen och mottaglig - kom och trivs med oss!