Ansvarig sjukskötare - Vasa stad

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en ansvarig sjukskötare till servicehuset Krannila.

Vasa stads serviceboende erbjuder hem för äldre, som behöver hjälp och handledning i de vardagliga funktionerna dygnet runt. Hemmet är en plats där man får leva och vistas samt göra saker som är viktiga för en själv och som stöder välmåendet på ett heltäckande sätt. Enheter inom serviceboendet är Bruksgården, Himalaja, Hemstrand, Krannila, Brändös Pärla och Fyrrykartano i Lillkyro. Vår utgångspunkt är att erbjuda våra seniorinvånare ett tryggt liv med hög kvalitet på deras egna villkor samt en levande vardag.

Vi söker nu en positiv och yrkesskicklig ansvarig sjukskötare till ett anställningsförhållande som gäller tillsvidare. Det är fråga om arbete dagtid vardagar måndag till fredag. Ansvariga sjukskötaren planerar, leder och utvecklar tillsammans med sin chef vårdarbetet samt stöder för sin del övriga anställda i bevarandet och utvecklandet av yrkeskompetensen.

Ansvariga sjukskötaren utför vårdarbete och sörjer härvid för klientens/invånarens vård på ett helhetsbetonande sätt i samarbete med de anhöriga och med andra yrkesgrupper. Hen är sakkunnig i vårdarbete i en flerprofessionell arbetsgrupp, där tillämpningen av ny kunskap och nya metoder framhävs samt förmåga att självständigt fatta beslut. Ansvariga sjukskötaren svarar för sin del för informationsgången i enheten, handledningen och inskolningen av personalen och studerande och för genomförandet av arbetarskyddet samt för utvecklande och genomförande av ett vårdarbete med hög kvalitet.

Med tanke på uppgiften krävs det att du har mångsidiga färdigheter till växelverkan och samarbete samt förmåga att klara av kritik och stress. Vi anser det viktigt att du möter människorna som jämlika aktörer.

Vi förutsätter att du har sjukskötarexamen och legitimering i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). I uppgiften förutsätts kunnande i personalförvaltning, förmåga att planera och utveckla verksamheten, beslutsfattande med anknytning till klientarbete samt samarbets- och kommunikationsförmåga. Ansvariga sjukskötaren bör behärska olika IT-informationssystem samt tekniska apparater.

Den fortgående utvecklingen och kvalitetssäkringen inom social- och hälsovården förutsätter att du hela tiden följer med vad som händer i branschen. Ifall du har förmåga att organisera och samordna, att snabbt fatta beslut och lösa problem samt att arbeta självständigt, är du den person vi söker.

Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Vi förutsätter ikraftvarande tent i läkemedelsbehandling, hygienpass och tillräckligt vaccinationsskydd.

Vi uppskattar färdigheter i första hjälpen (FH1 och FH2).

Vi erbjuder dig ett utmanande och mångsidigt arbete, stöd av en multiprofessionell arbetsgemenskap samt möjlighet att utvecklas och utveckla dig själv och ditt arbete.

Ta tillfället i akt och kom till oss och gör serviceboendet för seniorer ännu mer människovänligt och högkvalitativt!

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Tf. chefen för serviceboende Riikka Saari, tfn 040 5304 702
Serviceenhetschef Kirsi Lehtimäki, tfn 040 7750 541

Social- och hälsosektorn / Serviceboende
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.

Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare