Ansvarig sjuksskötare till äldreomsorgen, Iniö - Pargas stad

Ansvarig sjuksskötare till äldreomsorgen, Iniö - Pargas stad

Pargas stad ledigförklarar följande anställning inom social- och hälsovården:

ANSVARIG SJUKSKÖTARE till äldreomsorgen i Pargas med placering på serviceboendet Aftonro i Iniö kommunområde. Anställningen gäller tillsvidare och börjar så snart som möjligt, dock senast i september.

Vi söker en ansvarig sjukskötare till serviceboendet Aftonro i Iniö kommunområde. I arbetsuppgifterna ingår kundservice, administrativa uppgifter och förmansuppgifter. Den ansvariga sjukskötaren har också ett helhetsansvar för sjukvården på boendet. Den valda kommer även att vid behov vikariera för sjukskötaren på hälsostationen i Iniö. Arbetet innebär ett tätt samarbete med det egna teamet och med andra samarbetspartner.
Kunden och kvaliteten på vården och omsorgen är allra viktigast för oss, men samtidigt arbetar vi också aktivt för en bra gemenskap på arbetsplatsen.

Vi förväntar oss att äldreomsorgen ligger dig varmt om hjärtat och att du trivs i rollen som förman. Vi önskar att du är flexibel och kundinriktad och har god samarbetsförmåga och ett etiskt arbetssätt. Vi förväntar oss att du har goda färdigheter i planering, organisering och kommunikation och att du delar våra värderingar när det gäller trygghet och säkerhet, delaktighet och utvecklingsarbete.

Behörighetsvillkoren: sjukskötarexamen och god förmåga att i tal och skrift använda båda inhemska språken.
Den valda ska före tillträdet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett vaccinationsintyg.

Läs mer

http://www.pargas.fi/web/tjanster/aldreomsorg/serviceboende/sv_SE/serviceboende_4/

Närmare information: äldreomsorgschef Camilla Bergman-Kärpijoki per e-post camilla.bergman-karpijoki@pargas.fi.
Ansökan ska lämnas in senast 7.8.2019 kl. 12.00, i första hand i elektronisk form via www.kuntarekry.fi, jobbnyckel 242561. Ansökan med betyg och intyg kan även skickas till adressen Pargas stad, social- och hälsovårdsavdelningen, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till socialcentralen@pargas.fi.

Pargas stad, Social- och hälsovård, Äldreomsorg, Aftonro
Adress: Norrby, 23390 Iniö

Pargas stad är en unik skärgårdsstad med ca 15 500 invånare i Skärgårdshavets västra del. Ändå ligger stadens centrum nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km, till Helsingfors 173 km och till Tammerfors 180 km. Pargas är en tvåspråkig ort med svenska som majoritetsspråk och omfattar 5 545 km2, varav 80 % är vatten. Pargas stad har flest invånare som bor i skärgården i Finland och är också en stad med flest fritidsboende i Finland (8 000 stugor).
Pargas stad är en av de största arbetsgivarna på Åboland och har en personal bestående av tjänsteinnehavare och arbetstagare som sköter den kommunala serviceproduktionen och den dagliga förvaltningen. Antalet anställda uppgår till ca 1 000.
Information om stadens lediga arbetsplatser finns på stadens webbsidor, Kuntarekry.fi och i lokaltidningarna (Åbo Underrättelser och Turun Sanomat) och dessutom på arbets- och näringslivsministeriets webbsidor, www.mol.fi, och hos arbetskraftsbyrån.

Mer om arbetsgivaren