Ansvarig socialarbetare - Hangö stad

Grundtrygghetsverket i Hangö ledigförklarar att sökas:

Ansvarig socialarbetartjänst inom vuxensocialarbete

Hangö är en tvåspråkig småstad vid havet, som erbjuder en liten kommuns flexibilitet och möjligheter att påverka.

Vi söker till vårt multiprofessionella vuxensocialarbetsenhet en yrkeskunnig och inspirerande förman för att utveckla och leda vårt motiverade team. I arbetsteamet ingår även en socialarbetare, tre socialhandledare och en sakkunnig.

Enhetens förman ansvarar för vuxensocialarbete, vilket består av förebyggande och korrigerande socialt arbete, handikappservice, mental- och rusvårdsservice i enlighet med socialvårdslagen, rehabiliterande arbetsverksamhet samt invandrararbete.

Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön enligt AKTA, flexibel arbetstid, lunchförmån och möjlighet till regelbunden arbetshandledning och fortbildning. I vår personalförmån ingår motion, kultur och som välmåendetjänst massage. Dessutom kan socialservicens anställda vid behov använda stadens bil under tjänstetid. Vi kan även hjälpa till med att hitta bostad om det behövs.

Behörighetskrav för ansvarig socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Tjänsten söks senast 31.1.2019 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Arbetet börjar enligt överenskommelse.

Till tjänsten vald bör innan valet bekräftas uppvisa ett straffregisterutdrag enligt lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Hangö 11.12.2019

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi eller grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, 040 028 0012, elisabeth.kajander@hanko.fi

Hangö stad, Grundtryggheten, Socialservicecentralen
Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.