Ansvarig socialarbetare - Hangö stad

Vi söker en ansvarig socialarbetare till vuxensocialarbete

Hangö är en tvåspråkig småstad vid havet, som erbjuder en liten kommuns flexibilitet. Som ansvarig socialarbetare inom vuxensocialarbete har du möjlighet att påverka och vara med om att utveckla stadens socialvård.

Hangö har bra fritidsmöjligheter och korta avstånd. Allt du behöver är inom cykelavstånd. Naturen, i det av Hangö omringade havet, är unik, 30 km sandstrand och stora skogsområden.

Vår stad erbjuder barn och barnfamiljer kvalitativ småbarnspedagogik, grundundervisning samt hälsovårdstjänster. Hangö erbjuder en trygg uppväxtmiljö för barnen.

Vi söker till vår multiprofessionella vuxensocialarbetsenhet en yrkeskunnig förman för att utveckla och leda vårt motiverade team.

Enhetens förman ansvarar för vuxensocialarbete, vilket består av förebyggande och korrigerande socialt arbete, handikappservice, mental- och rusvårdsservice i enlighet med socialvårdslagen, rehabiliterande arbetsverksamhet samt invandrararbete. Vi erbjuder enheten regelbunden arbetshandledning.

Behörighetskrav för ansvarig socialarbetare är högre högskoleexamen, i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande ett huvudämne (Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården, 817/2015) samt tillräcklig ledarförmåga. Arbetsuppgifterna förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken.

Lön enligt AKTA, men även löneanspråk beaktas. Vid behov hjälper vi till med att hitta en lämplig bostad.

Tjänsten söks senast 30.10.2020 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas. Arbetet börjar enligt överenskommelse och tjänsten kan besättas under ansökningstiden om lämplig sökande väljs.

Godtagbart läkarintyg bör företes innan tjänsteförhållandet inleds. Vid besättandet av tjänsten tillämpas sex (6) månaders prövotid.

Hangö 13.10.2020

Grundtrygghetsverket

Läs mer

http://www.hanko.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ger socialservicechef Elisabeth Sundberg, 040 830 1913, elisabeth.sundberg@hanko.fi

Hangö stad, socialservicecentralen
Adress: Vinkelgatan 12, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.