Ansvarsområdesdirektör, psykiatri - Vasa sjukvårdsdistrikt

Ansvarsområdesdirektör, psykiatri - Vasa sjukvårdsdistrikt

Vi söker
en ansvarsområdesdirektör för det psykiatriska ansvarsområdet.

Som direktör för det psykiatriska ansvarsområdet har du till uppgift att leda och utveckla de psykiatriska vårdprocesserna samt att fungera som förman för den psykiatriska specialiteten samt att sörja för servicekvaliteten och -tillgången.

Vi har planerat ett nytt verksamhetskoncept för öppen- och bäddavdelningsvården och en ny sjukhusbyggnad som färdigställs på sjukhusområdet i Sandviken år 2021. I nuläget är psykiatrin belägen i stadsdelen Roparnäs. Inom vuxenpsykiatrin har vi ett tjänsteunderlag för en deltidsanställd professor som är lokaliserad till Vasa. Vi har fulla rättigheter till specialiseringsutbildning i psykiatri.

Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde.
Språkkunskapsfordringar: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för
sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet.
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering)

Den valda bör före tillträdandet av tjänsten inlämna godtagbart läkarutlåtande om hälsotillstånd.

Prövotid tillämpas.

Läs mer

http://www.vasacentralsjukhus.fi

Chefsöverläkare Reijo Autio
tel. 06 213 1111 (växel)
reijo.autio@vshp.fi

Vasa sjukvårdsdistrikt
Adress: Sandviksgatan 2-4, 65130 Vaasa

Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig specialsjukvård på två språk. Vår medicinska verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi erbjuder våra 2000 medarbetare en god arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel står i fokus. Välkommen till oss!

Mer om arbetsgivaren