test
Apulaisosastonhoitaja (3), toimi, Päivystys - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hei, sinä hoitotyön johtamisen ammattilainen tai näihin tehtäviin perehtyvä, kaipaatko uusia haasteita työhösi ja urallesi? Haemme vakituisiin toimiin päivystyksen osaamiskeskukseen kolmea (3) apulaisosastonhoitajaa.

Päivystyksen osaamiskeskus kuuluu Oulun yliopistollisen sairaalan somatiikan toimialueeseen, jossa hoitohenkilökunta kuuluu avohoitotyö 4 matriisiin. Yksikössä hoidetaan sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon potilaita. Potilaat tulevat yhteispäivystykseen joko itsenäisesti tai ensihoidon tuomina toimien näin kodin, ensihoidon ja sairaalan välisessä rajapinnassa. Päivystyksen perustehtävä on henkeä ja terveyttä äkillisesti uhkaavan vaaran torjuminen. Hoidon tavoitteena on potilaan tilan vaatiman välittömän hoidon tarpeen määrittäminen, nopean diagnoosin tai työdiagnoosin tekeminen ja hoidon aloittaminen, potilaan ohjaaminen ja tukeminen sekä tarpeellisesta jatkohoidosta päättäminen.

Toimintaamme ohjaa PPSHP:n strategia, jonka mukaan olemme palvelujamme tarvitsevia potilaita varten. Toimintamme eettisiä lähtökohtia ovat ihmisarvo, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, uusiutumiskyky ja avoimuus. Toiminnan perustana ja tavoitteena on tuottaa potilaille korkeatasoista ja vaikuttavaa, tutkittuun tietoon perustuvaa hoitoa. Päivystyksen toimintaan kuuluvat vaihteleva ja ennakoimaton kysyntä, nopeasti muuttuvat tilanteet ja niiden hallinta, työn urakkatahtisuus, moniammatillinen tiimityö sekä jatkuva osaamisen ja toiminnan kehittäminen.

Apulaisosastonhoitajien pääasialliset tehtävät ovat:
- koordinoi päivystyksen päivittäistä toimintaa
- toimii tarvittaessa osastonhoitajan sijaisena
- tekee yhteistyötä vuorovastaavan kanssa ja vuorovastaavan apuna
- vastaa työvuorosuunnittelusta ja toteumien syötöstä
- vasta osaltaan tarvikkeiden tilaamisesta valtuuksien mukaisesti
- vastaa osaltaan ajantasaisesta viestinnästä henkilöstölle, osastonhoitajille ja muille vastuuhenkilöille
- ohjaa käytännön hoitotyön toimintaa päivystyksessä
- huolehtii nimetyistä vastuutehtävistä

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista ja kehittävää työotetta, vastuullisuutta, hyviä yhteistyö-ja vuorovaikutustaitoja, sekä kykyä kehittää työtä yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Työ on kaksivuorotyötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antavat vastuuyksikköpäällikkö Maarit Willman, p. 040 562 9795 ja osastonhoitaja Petteri Piispanen, p. 040 192 2734. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Lisätietoja

Oulun yliopistollinen sairaala, Somatiikka, Avohoitotyö 4

Oulun yliopistollinen sairaala on innovatiivinen, uudistuva ja tuloksellinen terveydenhuollon huipputoimija sekä erikoissairaanhoidon arvostettu ja vetovoimainen työnantaja. Menestystekijöinä on osaava, työssään viihtyvä henkilöstö, jonka koulutukseen ja perehdytykseen panostetaan. Haasta itsesi, haasta meidät!

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.


Osoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu

Rekommenderade jobb