Kuopion kaupungin Juankosken osastolla on haettavana apulaisosastonhoitajan tehtävä 3.5.2021 alkaen.
Apulaisosastonhoitaja toimii sairaanhoitajan tehtävässä sekä osastonhoitajan työparina. Tehtäviin kuuluu sairaanhoidon lisäksi hallinnon tehtäviä, hoitotyön kehittämistä, työn organisointia ja asiantuntijana toimimista.

Kelpoisuusehtona tehtävään on sairaanhoitajan tutkinto, terveydenhuollon ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) tai aikaisempi opistoasteen/ammattikorkeakoulututkinto täydennettynä riittävillä johtamisen ja hallinnon opinnoilla.
Todistus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitetusta terveydenhuollon ammattihenkilöstä. Edellytämme työntekijöiltä tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja organisointitaitoja.

Tehtävän työaika on 38,25 h/vko.
Tehtävän palkkaus 2698,05 (TVA2)
Tehtävän täytössä on mahdollista noudattaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävään valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7542818/Juankosken+osasto_18.10.2019/a2a2fa52-c4b2-4240-a803-514b1a37b988
https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7542818/Juankosken+osasto_18.10.2019/a2a2fa52-c4b2-4240-a803-514b1a37b988

Tutustu työnantajaan

Osastonhoitaja Eija Miettinen, 0447183603 ja apulaisosastonhoitaja Leena Hemminki, 0447183375

Kuopion kaupunki, 600005 Perusturva- ja terveyslautakunta, 710004 Terveydenhuollon palvelualue, 720003 Sairaalapalvelut, 721002 Osastohoito, 721001 Osastohoito, 7207 Juankosken osasto (u)
Osoite: Terveystie 9, 73500 Juankoski

Juankosken osastolla on 27 potilaspaikkaa, toiminta perustuu akuuttihoitoon sekä kuntouttavaan hoitotyöhön. Osastolla työskennellään kahdessa tiimissä. Tarjoamme mukavan työyhteisön, perehdytyksen tehtävään ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin työvuoroihin. Juankoskella on terveysasema, jossa toimii akuuttivastaanotto arkisin klo 8 - 18 ja viikonloppuisin klo 8 - 16. Lisäksi terveysasemallamme on mm. röntgen - ja laboratoriopalvelut arkisin.

Kuopion kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs