Apulaisosastonhoitaja, Heräämö

Hei sinä hoitotyön ammattilainen, jota kiinnostaa toimiminen ja kehittyminen lähiesimiestehtävissä! Nyt sinulla on mahdollisuus päästä kehittämään työyksikön hoitotyötä sekä omaa osaamistasi toiminnallisessa työympäristössä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan Anestesiologian ja tehohoidon osaamiskeskuksessa on haettavana apulaisosastonhoitajan toimi, jonka sijoituspaikkana on Heräämö / Vastaanotto-kotiutusyksikkö 4335.

KYSissä tehdään kaikkien erikoisalojen leikkauksia. Kaarisairaalassa on 26 leikkaussalia, yksi toimenpidesali ja kaksi sektiosalia. 50-paikkaisessa heräämössä on kuusi ensimmäisen heräämövaiheen potilashuonetta, kaksi toisen heräämövaiheen potilashuonetta ja esilääkittyjen lasten tarkkailuhuone. Kolmessa potilashuoneessa on kuusi paikkaa jokaisessa huoneessa, jotka on tarkoitettu vaativimmille potilaille. Yksikössä on myös paikkoja ns. HERKO-potilaille - eli potilaille, jotka viettävät toimenpiteen jälkeisen yön heräämön tiloissa ja kotiutuvat leikkauksen jälkeisenä aamuna. Vastaanotto-kotiutusyksikön kautta tulee yli 90 % kaikkien erikoisalojen elektiivisistä, leikkaushoitoa tarvitsevista potilaista toimenpidepäivän aamuna.

Apulaisosastonhoitaja toimii osastonhoitajan työparina. Keskeistä hänen työssään on hoitotyön toiminnan ja ammatillisen osaamisen kehittäminen näyttöön perustuen. Apulaisosastonhoitaja osallistuu myös kliiniseen hoitotyöhön ja vastaa erikseen sovituista hallinnollisista tehtävistä. Apulaisosastonhoitaja kehittää osaltaan hoitotyön laatua magneettisairaala-malliin perustuvan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman mukaisesti sekä tukee henkilöstöä lean-ajatteluun ja jatkuvaan kehittämiseen.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Arvostamme hyviä työyhteisö- ja tiimityötaitoja, muutosvalmiutta sekä halua ja innostuneisuutta kehittää omaa osaamista ja hoitotyötä. Aikaisempi työkokemus heräämötyöskentelystä sekä leikkaushoitopotilaiden parista katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn mielenkiintoisessa ja erittäin modernissa erikoissairaanhoidon ympäristössä. Perehdytämme sinut tehtäviisi ja meillä pääset hyödyntämään ammattitaitoasi monipuolisesti.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto (maisterin tai kandidaatin tutkinto) tai sosiaali- ja terveysalan johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) ja laillistettu terveydenhuollon ammattitutkinto sekä kokemus lähijohtamisesta. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja, organisointikykyä, kehittämisosaamista sekä muutosvalmiutta.

Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista toimitettava työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan. Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain (48 §) mukaista rokotussuojaa. Toimea täytettäessä käytetään neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS

Lisätietoja

https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/anestesiatoiminta

Tutustu työnantajaan

Lähetä meille hakemuksesi sekä vapaamuotoinen kuvaus itsestäsi ja osaamisestasi oheisen hakulinkin kautta. Lisätietoja antavat osastonhoitaja Seija Virranta, p. 044 711 3390 tai ylihoitaja Arja Konttinen, p. 044 717 4600, etunimi.sukunimi@kuh.fi

Kuopion yliopistollinen sairaala
Osoite: Puijonlaaksontie 2, 70210 Kuopio

Kuopion yliopistollinen sairaala on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, jonka osaaminen ja tutkimustoiminta on kansainvälisesti arvostettua. KYSin menestyksen peruspilarina on osaava, uudistuva ja innovatiivinen henkilöstö. Me tuemme ja edistämme työntekijöittemme jaksamista, hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Tule ja viihdy KYSissä!