Apulaisosastonhoitaja, Kotikuntoutuskeskus - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Apulaisosastonhoitajan tehtävät Kotikuntoutuskeskuksessa 3 osana moniammatillista tiimiä. Kotikuntoutuskeskus 3 on osa geriatrista ja kuntouttavaa palvelukokonaisuutta, jossa asiakkaan tarpeista nousevaa kuntoutusta toteutetaan sekä keskuksilla että kotiin vietävänä palveluna. Moniammatillisessa tiimissä työskentelee fysio- ja toimintaterapeutti, lähihoitaja, sairaanhoitaja, geriatri ja geronomi. Kotikuntoutuskeskus 3 on suuntautunut neurologisten asiakkaiden kuntoutukseen.

Apulaisosastonhoitaja vastaa osaltaan oman yksikkönsä palveluiden tuottamisesta, kehittämisestä ja päivittäisen työn organisoinnista. Apulaisosastonhoitaja osallistuu osastonhoitajan työparina kehittämiseen, henkilöstöresurssien ja toiminnan johtamiseen toimialan ja tulosyksikön ohjeistusten mukaisesti sekä toimii hänen sijaisenaan. Tehtävään sisältyy myös kliinistä työtä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus taikka aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Edellytämme lääkehoidon lupien suorittamista koeajan kuluessa.

Eduksi luetaan työkokemus vastaavista työtehtävistä, neurologisesta kuntoutuksesta ja hoidosta. Ruotsin kielen taito ja B-ajokortti eduksi.

Tehtävässä pääset osallistumaan palvelun kehittämiseen! Tarjoamme sinulle kehittämismyönteisen ja asiantuntevan työyhteisön tuen sekä hyvät koulutusmahdollisuudet. Työntekijöillämme on käytössä Turun kaupungin työsuhde-edut.

Lisätietoja

http://turku.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

vs ylihoitaja Petra Soini puh. 040 6207273, ajalla 1.-23.7.2021
Osastonhoitaja Pauliina Pohjankukka puh. 044 907 3322, ajalla 24.-30.7.2021
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Lisätietoja

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Terveyspalvelut, Sairaalapalvelut, Geriatriset, kuntouttavat ja erikoisalapalvelut, Kotikuntoutuskeskus 3

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.


Osoite: Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Rekommenderade jobb