Apulaisosastonhoitaja, leikkaushoitotyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisosastonhoitaja, leikkaushoitotyö

Haemme osaavaa ja työhönsä sitoutunutta leikkaushoitotyön apulaisosastonhoitajaa. Keskusleikkausosasto on uudistuva ja innovatiivinen työyhteisö, jossa työskentelee noin 100 moniosaajaa. Käytössämme on huipputeknologiaa. Osastolla on 20 leikkaussalia, anestesiatoimenpidehuone ja heräämöitä. Toiminta on ympärivuorokautista.

Apulaisosastonhoitajan työ sisältää hoitotyön johtamista (päivittäinen leikkaustoiminta, henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinto) sekä kehittämistä moniammatillisissa ryhmissä.

Arvostamme kehittävää työotetta, muutosvalmiutta, innovatiivisuutta sekä kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia. Arvostamme lisäksi vastuullisuutta ja paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus-, koordinointi- ja suunnittelutaitoja. Perioperatiivisen hoitotyön tuntemus ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, mahdollisuuden kehittyä lähiesimiestehtävissä, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde-edut.

Apulaisosastonhoitajan toimen kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto/ aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitajat Katri Taskila, p. 08 315 3921/040 865 5153 ja Ritva Siuruainen, p. 08 315 3967/040 856 0560 sekä tulosalueen ylihoitaja Merja Fordell, p. 08 315 2680/0400 802 888. Sähköposti: etunimi.sukunimi@ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Pehmytkudoskirurgia, Keskusleikkausosasto
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen väestö on yli 400 000 asukasta ja heitä palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan