Apulaisosastonhoitaja, neurologian osasto

Haemme apulaisosastonhoitajaa Turun yliopistollisen keskussairaalan Neurokeskuksen yleisneurologian vastuualueelle. Pääasiallinen työn suorittamispaikka työsuhteen alussa on Neurologian osasto TA5.

Neurologian osasto on akuuttien aivoverenkiertohäiriöiden ja yleisneurologisten sairauksien hoitoon erikoistunut vuodeosasto Tyksin T-sairaalassa. Neurologian osaston apulaisosastonhoitajana perehdyt neurologiseen hoitotyöhön modernissa työympäristössä, pääset kehittämään potilasturvallisia ja hoidon laatua parantavia toimintatapoja sekä tuot oman osaamisesi neurohoitotyön tiimiin ja työryhmiin. Hoidamme tehostettua seurantaa (TeSe) tarvitsevia potilaita myös neurokirurgian vuodeosastolla, joten työnkuvaasi kuuluu myös neurokirurgisen potilaan hoitotyötä.

Apulaisosastonhoitaja on hoitotyön asiantuntija, joka osallistuu osaston päivittäiseen hoitotyöhön, potilashoidon organisointiin ja yhteistyöhön niin Neurokeskuksessa, kuin muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän toimii osastonhoitajan työparina ja sijaisena. Lisäksi hän vastaa omista erikseen sovituista vastuualueistaan.

Arvostamme kokemusta neurohoitotyöstä ja hoitotyön kehittämisestä sekä ruotsin kielen taitoa. Eduksi katsotaan kokemus lähiesimiestehtävistä. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kehittämisintoa, yhteistyökyky- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta sekä paineensietokykyä ja muutosvalmiutta.

Apulaisosastonhoitajan työ Neurologian osastolla on mielenkiintoista ja tarjoaa monia ammatillisia haasteita sekä kehittymismahdollisuuksia. Perehdytyksen lisäksi tuemme ammattitaitosi kehittymistä mahdollistamalla täydennyskoulutuksiin osallistumisen. Apulaisosastonhoitajan työ on 2-vuorotyötä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/94 mukainen laillistus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys tai alan aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä johtamisen tai hallinnon opinnoilla.

Tehtävään valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus virkaan/toimeen valitulta.

1.3.2018 voimaan tulleen tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa osastonhoitaja Johanna Fred, p. 050 410 0577 tai ylihoitaja Sari Johansson, p. 02 313 1701.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 4 Neurokeskus
Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats