Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on haettavana

Psykiatrian ja riippuvuuksien hoidon tulosyksikössä

APULAISOSASTONHOITAJAN TOIMI

Tehtävän tämänhetkinen sijoituspaikka on lasten- ja nuorisopsykiatrian poliklinikat sekä yleissairaalapsykiatrian poliklinikka. Tehtävän sijoituspaikka voi muuttua.

Apulaisosastonhoitaja toimii yhteistyössä ja työparina osastonhoitajan kanssa. Hän vastaa erikseen sovituista hallinnollisista tehtävistä ja vastuualueista sekä osallistuu kliiniseen hoitotyöhön ja palveluohjaustoimintaan (mm. hoidon tarpeen arviointiin).
Apulaisosastonhoitaja toimii tarvittaessa osastonhoitajan sijaisena.

Hakijalta edellytetään kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä ja hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa. Arvostamme kokemusta lähiesimiestyöstä ja toiminnan johtamisesta. Lisäksi arvostamme paineensietokykyä. kykyä organisoida ja kehittää työyksikön toimintaa muuttuvissa tilanteissa, kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä ja halua kehittää omaa osaamista.

Kelpoisuusehtona on laillistettu sairaanhoitaja, jolla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä työnjohdon ja hallinnon lisäkoulutus (40 ov/60 op) tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja monipuolisen työn osaavassa ja moniammatillisessa työyhteisössä sekä hyvän perehdytyksen. Kuntayhtymän henkilöstöllä on lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat työterveyshuollon palvelut sekä kulttuuri- ja liikuntaetu.

Palkkaus määräytyy KVTES:n ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan.
Toimeen kuuluu kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitettu rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Sairaalamme on savuton työpaikka.


Lisätietoja

http://www.lpshp.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja antavat osastonhoitaja Virpi Tuomaala, virpi.tuomaala@lpshp.fi p. 040 486 4062, tulosyksikköjohtaja ja ylihoitaja Tiina Puotiniemi, tiina.puotiniemi@lpshp.fi p. 040 171 3975 sekä hallintoylihoitaja Maritta Rissanen, maritta.rissanen@lpshp.fi
p. 040 526 3753

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Osoite: Kauppakatu 25, 94100 Kemi

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin muodostavat Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kunnat. Tavoitteenamme on edistää alueen ihmisten hyvinvointia tarjoamalla laadukasta, oikein kohdennettua hoitoa potilasta kunnioittaen yhteistyössä kuntien, perusterveydenhuollon ja pohjoisen Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Kehitämme osaamistamme ja palveluitamme, jotta voimme tarjota nykyaikaista ja asiantuntevaa hoitoa myös tulevaisuudessa.

Suggested jobs