Apulaisosastonhoitajan toimi, anestesiahoitotyö - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisosastonhoitajan toimi, anestesiahoitotyö

Haemme osaavaa ja työhönsä sitoutunutta apulaisosastonhoitajaa anestesiahoitotyöhön. Keskusleikkausosasto on uudistuva ja innovatiivinen moniosaajien työyhteisö, jossa henkilökuntaa on noin 120. Osastolla on 20 leikkaussalia vaativiin leikkaus- ja anestesiatoimenpiteisiin. Toimintaa on lisäksi anestesiatoimenpidehuoneessa, radiologialla, kardiologialla sekä anestesiavalvonnassa ja heräämössä. Päivystysaikana toimintaa on myös keskiryhmän anestesiassa. Toiminta on ympärivuorokautista.

Apulaisosastonhoitajan työhön kuuluu hoitotyön johtaminen ja kehittäminen yhdessä osastonhoitajien ja muiden apulaisosastonhoitajien kanssa ja lisäksi hoitotyön kehittäminen moniammatillisissa ryhmissä. Tehtäviin kuuluvat päivittäisen leikkaustoiminnan johtaminen, henkilöstö-, materiaali- ja taloushallinto, heräämöhoito ja muut lähiesimiehen työhön sisältyvät tehtävät.

Arvostamme kehittävää työotetta, muutosvalmiutta, innovatiivisuutta sekä kykyä nähdä laajoja kokonaisuuksia. Arvostamme lisäksi vastuullisuutta ja paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus-, koordinointi- ja suunnittelutaitoja. Perioperatiivisen hoitotyön tuntemus ja kokemus esimiestyöstä katsotaan eduksi.

Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön, monipuolisen ja haasteellisen työn, mahdollisuuden kehittyä lähiesimiestehtävissä, kannustavan työyhteisön, tehtävän vaativuuden mukaisen palkan ja hyvät työsuhde-edut.

Kelpoisuusvaatimuksena apulaisosastonhoitajan toimeen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys tai alan soveltuva alempi korkeakoulututkinto / aikaisempi opistoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme työsuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antavat osastonhoitajat Riitta Ruuska, p. 040 563 0326 ja Tarja Niinikoski, p. 040 563 1527, sähköpostit: etunimi.sukunimi@ppshp.fi ja ylihoitaja Marjaana Haataja, p. 050 465 4305. Sähköposti: s.marjaana.haataja(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Anestesia ja tehohoito, Keskusleikkausosasto, anestesia
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan