Apulaisylilääkäri, anestesia ja tehohoito - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkäri, anestesia ja tehohoito

Haemme apulaisylilääkäriä anestesian ja tehohoidon vastuualueelle Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Valittava apulaisylilääkäri tulee toimimaan pääasiallisesti anestesian ja tehohoidon vastuualueella pään- ja kaulan alueen sairauksien leikkausosaston apulaisylilääkärin tehtävässä. Valittava apulaisylilääkäri vastaa osaltaan pään ja kaulan alueen sairauksien anestesioiden lääketieteellisestä kehittämisestä. Kehittämiseen kuuluu läheinen yhteistyö toimenpidelääkäreiden kanssa. Osaamisalueen vastuulääkärin tehtävään kuuluu myös oman alueensa lääketieteellisestä opetuksesta ja ohjeistuksesta huolehtiminen sekä hallinnolliset tehtävät erikseen sovittavalla tavalla. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus.

Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Aktiivinen ote työn kehittämiseen sekä tieteellinen aktiivisuus osana työn kehittämistä luetaan hakijalle eduksi. Lisäksi eduksi katsomme kokemuksen hallinnollisista ja kehittämistehtävistä.

Kelpoisuusvaatimuksena apulaisylilääkärin virkaan on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Virkaan soveltuvia erikoisaloja ovat anestesiologia tai anestesiologia ja tehohoito.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Hakuprosessissa arvioidaan tehtävän vaatima osaaminen ja kokemus toiminnan kehittämisestä sekä hakijan soveltuvuus tehtävään. Virkavalinnassa voidaan tarvittaessa käyttää myös soveltuvuusarviota. Valintaan vaikuttaa menestyminen haastattelussa. Lopullinen virkavalinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Lisätietoja

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja työpaikasta ja työolosuhteista antaa vastuualueen johtaja Hanna Rautiainen, p. 08 315 2723 tai 040 508 6989 ja vastuuyksikön päällikkö Risto Ahola, p. 08 315 2736 tai 040 519 8966.
Hakemukset tulee toimittaa ensisijaisesti sähköisesti. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä..

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Operatiivinen tulosalue, Anestesia ja tehohoito
Osoite: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Tutustu työnantajaan