Skip to main content
test

Kotihoidon lääkäreiden tehtävänä on toimia kotihoidossa ja Seniorikeskusten arviointi- ja kuntoutusosastoilla potilaiden hoitavina lääkäreinä. Potilaat ovat monisairaita ja useimmiten hauraita iäkkäitä, joiden kokonaisvaltaisesta lääketieteellisestä hoidosta lääkärit vastaavat. Työssä korostuu kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin periaatteen mukaan tapahtuva toiminnanvajeiden syiden selvittely, sairauksien diagnosointi, hoidon suunnittelu ja seuranta. Yksikössä tehdään myös muistisairauksien diagnostiikkaa.

Haemme tiimiimme apulaisylilääkäriä kehittämis- ja koulutustehtäviin, geriatrisesti orientoituneisiin asiantuntijatehtäviin laajassa yhteistyöverkostossamme ja kliiniseen potilastyöhön. Kliininen potilastyö voi kohdistua kotihoitoon ja / tai arviointi- ja kuntoutusosastoille. Apulaisylilääkärin työnkuvaan voi kuulua myös esihenkilötehtäviä.

Haluamme jatkossa panostaa erityisesti nuorten lääkäreiden ja erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja ohjaukseen. Tämän vuoksi toivomme erityisesti, että apulaisylilääkäri on kiinnostunut toimimaan muiden tehtäviensä lisäksi lääkäreiden perehdyttäjänä, ohjaajana ja kouluttajana.

Olemme monipaikkainen työyhteisö. Työtä on osittain mahdollisuus tehdä etänä.

Työyhteisömme on koettu tutkitusti erinomaisena. Erityisinä vahvuuksinamme ovat olleet esihenkilöltä saatu tuki työlle ja yksikön hyvä työilmapiiri.

Tarjoamme sinulle kaupungin monipuoliset työsuhde-edut. Näitä ovat esimerkiksi työsuhdematkalippuetu, mahdollisuus työsuhdeasuntoon sekä alennukset liikunta-, kulttuuri-, ym. harrastusten parissa.

Kelpoisuusehto:

Hakijan tulee olla Suomessa laillistettu lääkäri ja hänellä tulee olla erikoislääkärin oikeudet soveltuvalla erikoisalalla (geriatria, yleislääketiede).

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. .

Katsomme eduksi aiemman kokemuksen työskentelystä ikääntyneiden parissa kotihoidossa ja / tai kuntoutusosastotyössä moniammatillisessa työympäristössä. Lisäksi luemme eduksi kokemuksen johtamis- ja esihenkilötyössä sekä kokemuksen, aiemmin hankitun koulutuksen ja kokemuksen kouluttajalääkäritehtävistä.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kotihoidon-laakarit

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/ Kotihoidon lääkärit
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTEPE-03-963-23
  • 1.11..2023 tai sopimuksen mukaan
  • 6.9.2023 - 29.9.2023 16:00
  • LääkäritUusimaaHelsinkiKunta

Yhteystietomme

Ylilääkäri Jonne Sirola
050 342 7492
Johtajalääkäri Laura Pikkarainen
050 345 0278

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut, Helsingin sairaala/ Kotihoidon lääkärit

Helsingin sosiaali- ja terveystoimi on alan johtava toimija ja uudistaja Suomessa. Kannustamme kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvaamme avunsaannin sitä tarvitseville. Palvelukokonaisuuksiamme ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut sekä terveys- ja päihdepalvelut. Näiden toimintaa tukee keskitetty hallinto. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin kuuluvat Helsingin sairaala, neljä eri palvelualuetta sekä selvitys, arviointi ja sijoitus -toiminta.


Osoite: Lääkärinkatu 8 rak. 1, 00250 Helsinki

Rekommenderade jobb