Apulaisylilääkärin virka, lasten psykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Apulaisylilääkärin virka, lasten psykiatria - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Haemme Oulun yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian vastuualueelle apulaisylilääkäriä virkaan. Vastuualueella toimii moniammatillinen poliklinikka, päiväosasto ja kokovuorokausiosastoja sekä lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian yksikkö. Osallistumme yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa erikoislääkärikoulutuksen ja lääketieteen opiskelijoiden perusopetukseen sekä monipuolisesti muuhun alan koulutukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan.

Apulaisylilääkärin tehtävänä on osallistua vastuualueen hallintoon ja vastata yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa tutkimusten ja hoitojen suunnittelusta. Apulaisylilääkärillä on velvollisuus osallistua erikoistuvien lääkärien perehdyttämiseen, ohjaamiseen ja kouluttamiseen. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus. Tilanteessa, jossa erikoissairaanhoitoon kohdistuu merkittäviä rakenteellisia muutoksia, tehtävänkuvaan voi tulla muutoksia.

Arvostamme monipuolista erikoisalan ammatillista osaamista. Odotamme virkaan valittavalta yhteistyökykyä, kiinnostusta kehittää toimintaa, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tarjoamme erikoissairaanhoidon kehittyvän työympäristön sekä monipuolisen ja haastavan työn.

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja LKT:n arvo tai LT:n tutkinto. Virkaan soveltuva ala on lastenpsykiatria.

Virkaan valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Noudatamme virkasuhteissa enintään 6 kk koeaikaa. Palkkaus määräytyy lääkäreiden virkaehtosopimuksen mukaan hakijan pätevyys ja kokemus huomioiden.

Henkilöstön rokotussuojan osalta noudatamme työn ja tartuntatautilain edellyttämää rokotussuojaa.

Työnantajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus vaatia työntekijöiltä huumausainetestiä koskeva lausunto yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) edellyttämien kriteerien täyttyessä. Työhönoton yhteydessä testiä koskeva lausunto vaaditaan satunnaisotannalla valikoituneilta työntekijöiltä koeaikana. Lausunto voidaan vaatia tietyin edellytyksin myös palvelussuhteen aikana.

Läs mer

http://www.ppshp.fi

Lisätietoja antaa vastuualueen johtaja Hanna Ebeling, p. 040 553 8306. Sähköposti: hanna.elina.ebeling(at)ppshp.fi
Tehtävään haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksen pääset täyttämään työpaikkailmoituksen Hae työpaikkaa -linkistä.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, OYS, Psykiatrian tulosalue, Lasten psykiatrian vastuualue
Adress: Kajaanintie 50, 90029 Oys

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on innovatiivinen ja dynaaminen terveyspalvelujen tuottaja. Alueen yli 400 000 asukasta palvelee noin 6 500 terveydenhuollon ammattilaista. Oulun yliopistollinen sairaala vastaa erityistason hoidon järjestämisestä koko Pohjois-Suomen väestölle.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on savuton ja päihteetön työpaikka.

Mer om arbetsgivaren