Skip to main content
test
Arbetsledare för fastighetsskötseln - Korsholms kommun

Samhällsbyggnaden, fastighetsverket i Korsholm lediganslår uppgiften som arbetande arbetsledare att tillträdas från 3.4.2023 eller enligt överenskommelse. Fastighetsverket har idag 120 anställda som sköter om fastighetsunderhållet, städningen och kosthållet i kommunens byggnader. Arbetande arbetsledaren ingår i en arbetsgemenskap med 14 fastighetsskötare och rapporterar direkt till fastighetsansvarig för skötsel.

Ett aktivt arbete med att förnya och utveckla verksamheten pågår och där kommer du som arbetsledare få en central roll. Målsättningen för förändringen är att arbetande arbetsledare ska koordinera fastigheternas vardagsdrift, skötsel och säkerhet med fokus på förebyggande och långsiktigt underhåll. Du arbetar för att våra resurser används på ett effektivt sätt samt utvecklar och förbättrar processer som skapar en hållbar helhet.

För att lyckas med uppgifterna förutsätts god organisationsförmåga och god social kompetens. Arbetsfältet är hela Korsholms kommuns fastighetsmassa på ca 120 000 m2 fördelat på 65 objekt. Som kompetenskrav för tjänsten ställs lämplig examen för uppgiften. Vid valet beaktas dock branscherfarenhet, strukturskapande arbetserfarenhet och personalledningserfarenhet.

Förvaltningsspråket i Korsholms kommun är svenska. Som språkkrav gäller god förmåga att i tal och skrift använda svenska samt god förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda finska.

För tjänsten gäller sex månaders prövotid. Lön betalas enligt TS-avtalet. Den som väljs, ska före tillträdet lämna ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Egen bil och minst B-körkort krävs.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Fredrik Bengts tfn 044 7277 393 eller via epost fredrik.bengts@korsholm.fi.

Lär dig mer om oss

Korsholms kommun, Koncerntjänster, Samhällsbyggnad

Korsholms kommun är en tvåspråkig landsbygds- och skärgårdskommun i Vasaregionen med 19 400 invånare. Vårt strategiska mål är att vara växande och viljestark. I Korsholm är invånarna i centrum. Vår välfärd bygger på delaktiga och engagerade Korsholmare. Korsholms kommun erbjuder service av hög kvalitet, mångsidiga och unika boendemiljöer, ett rikt socialt kapital, välmående företag och en sund ekonomi. I Korsholm är det nära överallt: till naturen, till servicen, till arbetsplatsen och ut i världen. Korsholms kommun har ca 1100 anställda inom olika sektorer. Välkommen med din ansökan till oss!


Adress: Centrumvägen 4, 65610 Mustasaari

Rekommenderade jobb