Skip to main content
test
Arbetstränare - Karleby stad

Är du intresserad av arbete inom skötsel av sysselsättning? Vill du arbeta med rekrytering, arbetsförmedling och kompetensutveckling?
Vi söker en heltidsanställd arbetstränare till kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen 1.6-30.11.2022. Anställningen kan fortsätta på deltid (50 procent) 1.12.2022−31.8.2023. Arbetet utförs i Karleby.

Vi utvecklar kommunernas sysselsättningstjänster i kommunförsöket med sysselsättning som inleddes i mars 2021 och som hör till reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Som arbetstränare utvecklar du sysselsättningstjänsterna särskilt beträffande utbildningstjänsterna i nära samarbete med utbildningsorganisationernas experter.

I arbetet håller du kontakt med klienter som är arbetslösa arbetssökande, för arbetssökningssamtal med dem och utarbetar sysselsättningsplaner tillsammans med dem. I arbetet får du stöd av kommunförsökets yrkesövergripande team.
Till dina uppgifter hör också att utveckla rekryterings- och läroavtalsutbildningarna som stöd för arbetssökningen inom ramen för OpsoRekry-projektet som leds av Mellersta Österbottens utbildningskoncern, Kpedu. Karleby stad är delgenomförare av projektet. I projektet skapas modeller för hur kompetensen kan utökas eller anpassas till företagens behov och som stöd för arbetssökandenas karriärvägar.

Du är den vi söker om du:
- har goda kommunikationsfärdigheter
- har goda färdigheter att sparra och coacha
- är aktiv, modig och villig att tänka om
- har ett lösningsinriktat och pragmatiskt sätt att arbeta
- har erfarenhet av företags- och läroanstaltssamarbete.

Vi förutsätter lämplig utbildning och erfarenhet samt smidiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Övrig språkkunskap räknas som merit.
Vi erbjuder dig flexibla arbetstider och distansarbete samt en trevlig arbetsgemenskap.

Lönen bestäms enligt AKTA, arbetstiden är 36,25 h/vecka.
Arbetet inleds 1.6.2022 eller enligt överenskommelse.
Låter det som du? Skicka in din ansökan vid Kuntarekry senast 23.5.2022.

Mer information om uppgiften får du av sysselsättningschef Sanna-Mari Levijoki, tfn 044 7809 086 eller via e-post sanna-mari.levijoki@kokkola.fi.

Mer information om kommunförsöket i Karlebyregionen finns på adressen www.kokkola.fi/kommunforsok.

Läs mer

https://www.kokkola.fi/sv/jobb-och-foretagsamhet/sysselsattningstjanster/kommunforsok-med-sysselsattning/
https://www.kokkola.fi/sv/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Sanna-Mari Levijoki

Lär dig mer om oss

Kokkolan kaupunki, Konsernihallinto ja -palvelut, Elinkeinot ja kaupunkikehitys

KARLEBY - vi har en bredare horisont

Näringsliv och stadsutveckling utvecklar livskraften och kvarhållningskraften samt främjar den allmänna regionutvecklingen och samarbetet i anknytning till den.

Enheten ansvarar för beredningen och uppföljningen av stadens strategi samt för samordningen av hela strategiprocessen i stadsorganisationen. Enheten ansvarar också för beredningen av stadsorganisationens lednings- och styrsystem.

En av enhetens centrala uppgifter är dessutom att styra stadskoncernens bolag och delägarbolag.

I näringsliv och stadsutveckling ingår marknadsförings- och kommunikationsteamet, projektteamet som koordinerar processen med kommunfinansiering av projekt samt sysselsättningstjänster.

Näringsliv och stadsutveckling leds av utvecklingsdirektören inom ansvarsområdet finns tjänsterna strategichef, marknadsförings- och kommunikationschef samt sysselsättningschef


Adress: Vasavägen 6A, 67101 Kokkola
Karleby stad - Rökfri arbetsplats Karleby stad - UNICEF en barnvänlig kommun

Rekommenderade jobb