Skip to main content
test
Ärendehanteringsexpert - Borgå stad

Östra Nylands välfärdsområde söker en ärendehanteringsexpert till en visstidsanställning för perioden 1.6.2022-31.12.2023.

Ärendehanteringsexpertens uppgifter omfattar välfärdsområdets beredningsuppgifter som gäller ärendehantering, arkivering och registerföring. Du deltar i olika informationshanterings- och ärendehanteringsprocesser från planering till ibruktagande på ett övergripande sätt. Du får planera nya praxis, utarbeta anvisningar och organisera verksamhet. Du är också en av huvudanvändarna i vårt ärendehanteringssystem.

I den mångsidiga uppgiften får du delta exempelvis i utarbetandet av informationsstyrningsplanen och beredningen av handlingsoffentlighetsbeskrivningen. Dessa projekt har redan inletts. Du samarbetar tätt med välfärdsområdets ledning och andra förberedare. Ärendehanteringsexpertens uppgift är placerad i sektionen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster inom beredningen av välfärdsområdet.

Av den sökande förutsätter vi lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå och cirka 3-5 års erfarenhet av informationshanterings-, ärendehanterings- och arkiveringsuppgifter. Kännedom om elektroniska ärendehanteringssystem (t.ex. CaseM), systematiska arbetssätt, övergripande förståelse av saker, viljan att utvecklas och ta itu med nya utmaningar samt goda kommunikationsfärdigheter räknas som merit.

Östra Nylands välfärdsområde är en tvåspråkig organisation. Språkkravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i ett inhemskt språk samt goda muntliga färdigheter i det andra.

Uppgiftsrelaterade lönen är 3202,95 €/månad. Arbetstiden är kontorsarbetstid 36,25 timmar/vecka. Möjlighet att delvis arbeta på distans.

Den som väljs till uppgiften ska uppvisa ett godkänt utlåtande om sitt hälsotillstånd innan prövotiden upphör. Prövotiden är sex månader. Den sökande ska ge sitt samtycke till en säkerhetsutredning.

Skicka in din ansökan senast den 25 maj 2022 kl. 12 via Sök nu länken.

Mer information ges av Katja Blomberg, sektionen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster, tfn 040 632 9229, katja.blomberg@porvoo.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information ges av Katja Blomberg, sektionen för förvaltning, ekonomi och stödtjänster, tfn 040 632 9229, katja.blomberg@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Östra Nylands välfärdsområde
Adress: Mannerheimgatan 20 K, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb