Skip to main content
test
Ärendehanteringssekreterare - Jakobstad

Stadskansliet behöver förstärkning till sitt team. Vi erbjuder en mångsidig och inspirerande uppgift för en serviceinriktad person. Stadskansliet betjänar stadens andra enheter, stadsinvånarna och de förtroendevalda. Till ärendehanteringssekreterarens uppgifter hör bland annat följande helheter:

- Att sköta stadens elektroniska arkiv
- Uppgifter inom stadsstyrelsens ärendehantering
- Att fungera som en av huvudanvändarna för ärendehanteringssystemet (Tweb) och att utbilda personalen
- Att fungera som stadsfullmäktiges tekniska sekreterare
- Andra service- och kansliuppgifter som hör till stadskansliet

Behörighetskravet är lämplig administrativ eller merkantil utbildning, exempelvis tradenomutbildning. Språkkraven är goda muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket som inte är den sökandes modersmål. Framgång i uppgiften kräver i praktiken kunskaper i båda inhemska språken. Arbetet kräver också kunskaper i engelska.

I arbetet behövs goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter, flexibilitet och utmärkta datatekniska kunskaper. Erfarenhet från kommunsektorn och hantering av elektroniska ärendehanteringsprocesser ses som merit. Du är en del av stadskansliets dynamiska och yrkeskunniga team där vi introducerar dig i arbetet. Du får stöd av ditt eget team och är en del av arbetsgemenskap som satsar på kunnig, ansvarskännande och välmående personal.

Lön och andra villkor för arbetsförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivav-talet (AKTA). I samband med att befattningen tillsätts kan man avtala om en prövotid på högst sex (6) månader. Befattningen är ordinarie heltidsbefattning och arbetet börjar enligt överenskommelse.

Skicka in din ansökan senast 17.2.2023 kl. 15.00 via tjänsten www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 495836.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Förvaltningsdirektör Milla Kallioinen, tel. 044 785 1651, milla.kallioinen@jakobstad.fi
Utvecklingskoordinator Christina Lind-Kangas, tel. 044 785 1415, christina.lind-kangas@jakobstad.fi

Lär dig mer om oss

Jakobstad, Förvaltning, Stadskansliet

Jakobstad är en livskraftig centralort i en välmående region, en tvåspråkig stad vid havet, som erbjuder invånarna delaktighet, trygghet och livskvalitet och som skapar ekonomiska förutsättningar för en god service och ett trivsamt boende i en stimulerande urban miljö.


Adress: Strengbergsgatan 1, 68600 Pietarsaari

Rekommenderade jobb