Skip to main content
test
Arkeologi, Museo- ja tiedekeskus Luuppi - Oulun kaupunki

Museo- ja tiedekeskus Luupissa on haettavana ARKEOLOGIN vakinainen virka.

Arkeologisen kulttuuriperinnön asiantuntijaviranomaisena toimivan arkeologin tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnitteluhankkeiden arviointi, lausuntojen valmistelu, viranomaisneuvotteluihin osallistuminen, maastokäynnit, rekisterien ylläpito sekä muut arkeologisen kulttuuriperinnön suojeluun ja hoitoon liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät. Työnkuvaan voi kuulua myös muita museon toimintaan liittyviä tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on ylempi korkeakoulututkinto, pääaineena arkeologia. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä arkeologiseen kulttuuriperintöön sekä sen suojeluun ja hoitoon. Lisäksi edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa, hyviä neuvottelutaitoja ja kykyä toimia ryhmässä. Tehtävän hoitaminen edellyttää ajokorttia.

Eduksi luetaan paikkatieto-osaaminen ja alan tietojärjestelmien tuntemus, samoin kenttäkokemus ja kokemus yleisötyöstä. Eduksi luetaan myös muu kielitaito sekä jokin museoaine (museologia, historia, kansatiede, kulttuurihistoria, taidehistoria) tutkinnon sivuaineena.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/752/2023. Hakemukset on toimitettava 8.2.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/luuppi/etusivu

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa kulttuuriperintötyön johtaja Pasi Kovalainen, p. 044 703 7151 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Kulttuuripalvelut, Museo ja tiedekeskus

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi. Oulun kaupunki on noin 7 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kasarmintie 9, 90100 Oulu

Rekommenderade jobb