Asemakaava-arkkitehti - Jakobstad

Asemakaava-arkkitehti

Pietarsaaren kaupunki julistaa haettavaksi asemakaava-arkkitehdin viran teknisen palvelukeskuksen kaavoitusosastolla.

Asemakaava-arkkitehti johtaa ja kehittää kaavoitusosaston toimintaa ennalta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti sekä vastaa hänen vastuualueelleen kuuluvien asioiden valmistelusta. Asemakaava-arkkitehdilla on talousvastuu ja hän kuuluu jäsenenä teknisen toimialan johtoryhmään.

Asemakaava-arkkitehti vastaa maankäytön suunnittelusta Maankäyttö- ja rakennuslain säännösten mukaisesti sekä niihin liittyvistä selvityksistä, fyysisen ympäristön suunnittelemisesta, kaupinkikuvan vaalimisesta ja rakennusten suojelusta. Asemakaava-arkkitehti toimii Maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuna kaavoittajana.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on:
- arkkitehdin tutkinto, joka on suoritettu yliopistossa tai teknisessä korkeakoulussa ja
- kokemusta asemakaavojen laatimisesta ja
- kielitaitovaatimuksena on molempien kotimaisten kielten hyvä kirjallinen ja suullinen taito.

Virka täytetään syksyllä 2019 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkäritodistus ennen koeajan umpeutumista. Koeaika on kuusi kuukautta.

V.t. tekninen johtaja Harri Kotimäki, harri.kotimaki@pietarsaari.fi, puh. 0447851750.

Tekninen palvelukeskus
Osoite: Strengberginkatu 1, 68600 Pietarsaari

Pietarsaari on hyvinvoivan alueen elinvoimainen keskus, kaksikielinen merenrantakaupunki, joka mahdollistaa asukkaidensa osallisuuden, turvallisuuden ja elämänlaadun sekä luo taloudelliset edellytykset hyviin palveluihin ja viihtyisään asumiseen innostavassa kaupunkimaisessa ympäristössä. Kaupunki toimii Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon isäntäkuntana, ja työntekijöitä on 2500.

Tutustu työnantajaan