test
Asiahallinnan asiantuntija - Rovaniemen kaupunki

Rovaniemen kaupunki julistaa asiahallinnan asiantuntijan toimen uudelleen haettavaksi. Aiemmin jätetyt hakemukset otetaan toimen täytössä huomioon.

Rovaniemen kaupungin Tiedonhallinta- ja asiointipalvelut -yksikössä on haettavana vakituinen asiahallinnan asiantuntijan toimi.

Asiahallinnan asiantuntijan työtehtäviin kuuluu kaupunginkirjaamon asiakirjojen rekisteröinti-, tieto- ja hakupalveluihin liittyvät tehtävät. Edellä mainittuja tehtäviä ovat muun muassa
- kaupunginkirjaamoon toimitettujen asiakirjojen kirjaaminen asianhallintajärjestelmään
- vireilletuloon liittyvien asiakirjojen huolehtiminen edelleen valmisteluun
- pöytäkirjaotteiden oikeaksi todistaminen, laillisuuden varmistaminen ja otteiden edelleen toimittaminen
- asiakkaiden avustaminen asiakirjoihin ja asioiden käsittelyyn liittyvissä tieto- ja hakupalveluissa.

Asiahallinnan asiantuntijan toimen kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä tiedon-, asianhallinnan tai asiakirjahallinnon opintoja. Eduksi katsotaan työkokemus julkisen hallinnon asiakirjahallinnon tehtävistä, sähköisestä asiahallinnasta ja arkistoalan opinnoista. Työ edellyttää kykyä kokonaisuuksien hallintaan ja itsenäiseen työhön, tarkkaa ja huolellista työotetta, hyviä asiakaspalvelu- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus ja muut palvelussuhteenehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Palkka on 2.271,60 €.
Työ on kokoaikainen ja viikkotyöaika on 36 h 15 min. Työssä sovelletaan liukuvaa työaikaa.
Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa on kuuden (6) kuukauden koeaika. Tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
Tehtävän aloitus 1.2.2022 tai sopimuksen mukaan. Ensimmäiset haastattelut järjestetään etäyhteyden kautta. Etähaastattelussa edellytetään sekä kuva- että ääniyhteyden käyttöä.

Hakuaika 18.11. - 7.12.2021.

Toimen täyttämisessä noudatetaan anonyymiä rekrytointimenettelyä. Käytännössä rekrytointiprosessin ensimmäisessä vaiheessa työhakemuksen avoimiin kysymyksiin ei tule sisällyttää tietoja esim. iästä, äidinkielestä tai sukupuolesta. Taustatiedoissa kysyttävät tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle. Tavoitteenamme on anonyymin rekrytointimenettelyn avulla kohdentaa huomio hakijan ammatilliseen osaamiseen ja työkokemukseen.

Tehtävään haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry. Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse osoitteella: Rovaniemen kaupunki, Kaupunginkirjaamo, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike.

Hakuaika päättyy 7.12.2021, hakemusten tulee olla perillä klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Hallintopäällikkö Taru Jänkälä, p. 040 546 3081

Lisätietoja

Rovaniemen kaupunki, Konsernihallinto, Tiedonhallinta- ja asiointipalvelut

Rovaniemen kaupunki www.rovaniemi.fi


Osoite: Kairatie 75, 96190 Rovaniemi

Rekommenderade jobb