Skip to main content
test
ASIAKASOHJAAJA, Ikäihmisten asiakasohjaus (3kk, Hyvinkää) - Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä

Haemme asiakasohjaajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen Hyvinkään ikäihmisten asiakasohjaukseen.

Haettavana oleva tehtävä on määräaikainen virkasuhde, joka sijoittuu asiakasohjausyksikköön ikäihmisten asiakasohjauksen tiimiin.

Tiimissä työskentelee 17 asiakasohjaajaa sekä tiimin esimies. Asiakasohjaajan työhön kuuluvat mm. asiakkaan neuvonta ja ohjaus, virka-aikainen sosiaalipäivystys, palvelutarpeen arvioiminen ja päätöksenteko sekä tavoitteellisen asiakassuunnitelman laatiminen, palveluiden koordinointi ja järjestäminen. Haettavana olevan virkasuhteen työpiste on Hyvinkäällä tai Nurmijärvellä, mutta työ edellyttää tarvittaessa liikkumista koko Keusoten alueella.

Asiakkaiden palveleminen tapahtuu monikanavaisesti; puhelimitse, sähköisiä palveluita hyödyntäen ja asiakkaita tapaamalla. Asiakasohjaaja antaa myös konsultaatiotukea muille ammattilaisille ja verkostotyö on tärkeässä roolissa.

Asiakasohjaaja osallistuu asiakasohjaajan ja asiakasohjausyksikön kehittämiseen itse- ja yhteisöohjautuvuuden periaatteita hyödyntäen. Työssä korostuu uuden tiedon tuottaminen, jakaminen ja toiminnan kehittäminen moniammatillisen tiimin jäsenenä.Tehtävässä pääset edistämään Keusoten alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, vahvistamaan osallisuutta sekä tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluja.

Tehtävässä tarvitaan sosiaali- ja terveyshuollon tuntemusta. Lisäksi edellytetään hyvää paineensietokykyä, ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta, organisointikykyä sekä perustason IT-taitoja. Tehtävässä vaaditaan erinomaisia asiakaspalvelutaitoja, kykyä ihmislähtöiseen ja vaikuttavaan kohtaamiseen ja dialogiin sekä ratkaisukeskeistä työotetta.

Tehtävässä edellytetään sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) 8§ mukaista kelpoisuutta ja laaja-alaista osaamista sekä tehtävään liittyvän lainsäädännön, palveluverkoston ja -prosessien tuntemista sekä kykyä näiden monipuoliseen soveltamiseen käytännön työssä.

Tietoja palvelussuhteesta:

  • Määräaikainen virkasuhde ajalle 1.10.-31.12.2022.
  • Tehtäväkohtainen palkka on 2939,50 €/kk. Työaikamuotona on yleistyöaika.
  • Tutustu linkin kautta rekrytointiin ja näe vaadittavat luvat avaa tästä.
Lisätietoja antaa asiakasohjauksen esimies Riitta Samola, puh. 050 497 2092, riitta.samola@keusote.fi.

Hakuaika päättyy 25.8.2022 klo 14.00.

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Uudenmaan sote on edelläkävijä sote-palveluiden kehittämisessä. Kuntayhtymään kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Rekommenderade jobb