Asiakasvastaava - Laukaan kunta

Asiakasvastaava

Laukaan kunnan vanhuspalveluissa on avoinna asiakasvastaavan virka. Etsimme joukkoomme hyvinvoinnintekijää vanhusten palvelujen asiakasohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin. Olisitko sinä dynaaminen asiakasvastaavamme?

Haemme asiakasohjaus- ja palvelutarpeenarvioinnin tiimiin kotona asumista tukevien palvelujen asiakasvastaavaa. Tiimissä työskentelee lisäksesi toinen asiakasvastaava, joka keskittyy asumispalvelujen asiakasohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin.

Työskentelet pääasiassa ikääntyneiden parissa ja tehtävään kuuluu asiakkaan yleisen neuvonnan ja ohjauksen lisäksi laaja-alainen palvelutarpeen selvitys, palvelujen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa ja päätösten teko. Työ on hyvin itsenäistä ja tukea saat moniammatilliselta työyhteisöltä. Asiakasvastaavat vahvistavat vanhusten palvelujen asiakas- ja palveluohjausta STM:n laatusuosituksen mukaisesti.

Työtehtävä edellyttää oman auton käyttöä.

Maakunnallisessa Kukoistava kotihoito -hankkeessa on luotu maakunnallista asiakas- ja palveluohjauksen mallia, Kaapoa. Laukaan malli noudattaa maakunnallista valmisteilla olevaa suunnitelmaa ja näin varautuu jo tulevan Sote-asiakasohjauksen malliin.

Asiakasohjaus on kehittyvä työyksikkö ja on erotettu palvelutuotannosta omaksi yksiköksi. Jos olet valmis rohkeasti kokeilemaan uutta ja et pelkää itsenäistä työntekoa, olet etsimämme henkilö.

Edellytämme sinulta yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa tutkintoa (esim. sosionomi, sosiaaliohjaaja, sairaanhoitaja) sekä hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä ja nykyaikaista ja laaja-alaista näkemystä ikäihmisten palveluista. Eduksi katsomme kokemuksen palvelutarpeen arviointityöstä. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virassa noudatetaan yleistyöaikaa.

Vastaavasti tarjoamme sinulle vahvan työnantajan edut ja tuen, iloisen ja kehittymismyönteisen työyhteisön, sekä mielenkiintoisen työn ja mahdollisuuden kehittää ja vaikuttaa.

Viran täyttöön liittyvät haastattelut pidetään 14.8.19. Haastatteluun valituille tulee kutsu puhelimitse.

Hae mukaan asiakasvastaavaksi ikäihmisten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden joukkoon!
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi.

Vanhus- ja vammaispalvelun johtaja Maarit Heikkinen, p. 0400 742 383
Perusturvajohtaja Mirja Ahoniemi, p. 040 550 3719

Laukaan kunta, Perusturva, Vanhuspalvelut
Osoite: Laukaantie 14, 41340 Laukaa

Laukaa on maaseutumainen ja elinvoimainen 19 000 asukkaan
kasvukunta Jyväskylän seudulla.
Laukaassa on monipuoliset asumismahdollisuudet, toimivat palvelut,
korkeaa osaamista ja monipuolista yrittäjyyttä.
Tarjoamme vastuullisia ja monipuolisia työtehtäviä sekä kokeneen ja hyvän
työyhteisön tuen. Tavoitteenamme on jatkuvasti kehittää toimintaamme ja
henkilöstöämme.

Tutustu työnantajaan