Assistent - Kronoby kommun

Assistenten arbetar i nära samarbete med personalen på avdelningen och den ambulerande specialläraren. Det är både enskild träning med barnet samt deltagande i gruppens gemensamma aktiviteter. Ett lugnt och tryggt förhållningssätt krävs för uppgiften.

Läs mer

http://www.kronoby.fi

Mer om arbetsgivaren

Yvonne Rönnqvist, ledare för småbarnspedagogik och förskola
t. 050 9130853
Erica Nygård, tf. chef för småbarnspedagogik och förskola
t. 040 6415986

Kronoby kommun, Solrosens daghem
Adress: Säbråvägen 2, 68500 Kruunupyy

Lika nära lugnet som världen Arbetsplatser, lugn och ro, trevliga människor, vackert landskap, trygga boendemiljöer och bra service. Det är Kronoby.

Välkommen till Kronoby!

Suggested jobs