Skip to main content
Assistent - Jomala kommun

BARNOMSORGEN I JOMALA KOMMUN
I Jomala finns sex daghem jämnt spridda över kommunen. Vår målsättning är att daghemmen ska vara en lugn och rofylld miljö, samtidigt som den även ska vara stimulerande och pedagogiskt utmanade, där barn tillåts att utveckla sina förmågar. På daghemmen arbetar vi mångsidigt bland annat med barns språkliga, matematiska, sociala, motoriska och kreativa förmågar, utgående från läroplan för barnomsorgen.

ARBETSUPPGIFTER
Barnomsorgen i Jomala lediganslår tre tillfälliga assistentbefattningar, en heltid och två på 78,43 %, för tiden 01.08.2024 - 31.07.2025.

Som assistent har du en viktig roll för barns välmående och utveckling. Du arbtear i en pedagogisk verksamhet med inslag av omsorg, och förväntas att vägleda barn i vardagliga situationer samt att delta i planering och utveckling av verksamheten i enlighet med rådande styrdokument.

BEHÖRIGHETSKRAV
våra förväntningar är att du som söker är behörig assistent i enlighet med ÅFS 2020:99 och att du har en god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och bidrar med ett positivt arbetsklimat bland annat genom att vara flexibel och lösningsfokuserad. En förutsättning för att kunna utföra arbetet är att du förstår och kan tala svenska. Du behöver kunna samtala med barn med olika behov på ett bra och pedagogiskt sätt.

Den som anställs ska visa upp ett utdrag ur straffregistret.

ÖVRIGT
Grundlönen för en heltidsanställd assistent är 2327,15 euro i månaden.

Prövotid kan komma att tillämpas.

Ansökan ska vara Jomala kommun tillhanda, senast 24.6.2024, kl. 15:00. Ansökan görs via Kuntarekry.

Kontaktinformation

Marika Kalmn
Telefon: 018-329 171

Lär dig mer om oss

Jomala kommun är en tillväxt kommun, där landsbygdens lugn kombineras med stadens bekvämligheter. Kommunen är till ytan den näst största kommunen på Åland och den snabbast växande kommunen sett till invånare.

På arbetsplatsen Jomala kommun strävar vi efter att de anställda ska känna arbetsglädje, engagemang och stolthet för sitt yrke. Det uppnås genom delaktighet, respekt och ett aktivt ansvarstagande hos kommunens anställda.

I Jomala kommun är beslutsvägarna korta och du har möjligheten påverka invånarnas vardag positivt genom ditt arbete.

Jomala kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, en arbetsplats vi går till med glädje

Plats
Pb 2
00022 Tilastokeskus

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Lahtis Esbo Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.