Skip to main content
test
Assistent inom småbarnspedagogik, Kungsgårds daghem - Esbo stad

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Du arbetar i vår 0-3 års grupp Smaragderna. Till assistentens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insatts möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personal resurser med tanke på barngruppens bästa.

Kungsgårds daghem är beläget i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Daghemmet består av 6 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i två byggnader.

På Kungsgårds daghem satsar vi på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik samt läroplanen för förskoleundervisning.

Arbetsplats och adress: Kungsgårds daghem Hans Westerlundsväg 6, 02780 Esbo
Arbetstid: 38 h15 min/veckan

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet. Uppgiften lämpar sig utmärkt för dig som vill hålla ett mellanår i dina studier och har intresse för att arbeta tillsammans med barn.

Vi förutsätter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga samt tidigare erfarenhet av arbete tillsammans med barn.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittats.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kungsgards-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Crista Veijalainen, ledare inom småbarnspedagogik, 040 6368150 crista.veijalainen@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Hans Westerlundsväg 6, 02780 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb