Skip to main content

Vi söker en engagerad assistent inom småbarnspedagogik till Kungsgårds daghem och förskola!

Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Som assistent inom småbarnspedagogik ska du vara förberedd på att arbeta med barn i alla åldrar inom småbarnspedagogiken och även barn med behov av särskilt stöd. Till assistentens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insats möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personalresurser med tanke på barngruppens bästa. Du är anställd inom Esbo Stad och inleder din anställning på Kungsgårds daghem och förskola i vår 1-4 års grupp Rubinerna.

Kungsgårds daghem och förskola är ett stort daghem i kraftig tillväxt. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Samarbetet mellan daghem, förskola och skola sker på ett naturligt sätt dagligen. Vi arbetar för en stark samhörighetskänsla med barnet i focus.
Daghemmet består av 6 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper. Du hittar oss i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Vi är verksamma i två byggnader, Kungsgårds daghem i vilken vi har våra 0-4 års grupper och vår nya byggnad Kungsgårds daghem och förskola , i vilken vi har våra 3-5 års grupper och förskolegrupper. Våra mångsidiga utrymmen och det naturnära läget ger oss möjligheter till en lärorik och inspirerande inlärningsmiljö.

Som assistent inom småbarnspedagogik deltar du i att planera, förverkliga och utvärdera vård, fostran och lärande tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och resten av personalen i ditt team. Vi hoppas du är positiv, trivs med förändringar och har lätt att lära dej nya arbetssätt.

Vi erbjuder dig rikliga möjligheter till kollegialt stöd och lärande i en engagerad arbetsgemenskap där vi stöttar varandra att utvecklas i vår yrkeskompetens bland annat via studier vid sidan om arbetet.


Arbetsplats: Kungsgårds daghem och förskola


Arbetstid: 38h15min/veckan


Behörighetskrav: Erfarenhet av arbete med barn, gärna med barn i behov av extra stöd.
Vi beaktar även personer som inte har erfarenhet men är villiga att lära sig jobbet.
Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter: Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.


Vi värdesätter: initiativförmåga, engagemang och flexibilitet


På Esbo stad är alla dina arbetsdagar meningsfulla: du förbättrar invånarnas vardag!

Vi uppskattar ditt kunnande och uppmuntrar dig att upprätthålla och utveckla din yrkeskunskap. Vi möjliggör detta genom att erbjuda mångsidig fortbildning, och vi stöder till exempel studier i finska. Vi erbjuder dig även goda personalförmåner för bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor och vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Vi har förbundit oss vid att förverkliga likabehandling och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi vill anställa yrkesutbildade personer i olika åldrar och av olika kön, som tillhör till olika språk-, kultur- och minoritetsgrupper.

Du kan också fråga om förhållandena på arbetsplatsen (till exempel om du har särskilda behov) anonymt. Skicka dina frågor till keha.rekrytointi@espoo.fi. Vi utreder saken utan att avslöja din identitet för chefen.

Läs mer om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/kungsgards-daghem-och-forskola

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger: Crista Viitanen, ledare inom småbarnspedagogik 040 636 8150 crista.viitanen@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Vi skapar grunden för det livslånga lärandet genom att erbjuda barn och unga mångsidig undervisning av hög kvalitet. Hos oss får du jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. Vi tycker att det är viktigt att du får känna att arbetet är meningsfullt och att du får vara med och utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Plats
Hans Westerlundsväg 6
02780 Espoo

 • Esbo stad - Rökfri arbetsplats
 • Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare
 • Mer om arbetsgivaren
  Annan information

  Övrig information beskrivning

 • Distansarbete: Inget alternativ för distansarbete
 • Sök nu!
  Rekommenderade jobb
  Snabblänkar
  Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
  Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
  Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
  Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
  Vyinformation
  Kuntarekry Kuntarekry-logo

  ​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

  Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

  Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

  Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

  Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

  Öppna cookie-inställningar

  Du kan också hitta oss här:
  Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

  Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.