Skip to main content
test
Assistent inom småbarnspedagogik, Storängens daghem och förskola - Esbo stad

Vi söker assistent inom småbarnspedagogik till Storängens daghem och förskola. Är det du?
Du fungerar som stödperson i ett arbetsteam som består av en lärare -och två barnskötare inom småbarnspedagogik.

Storängens daghem och förskola är fysiskt i samma byggnad som Storängens skola. Vi ser det som en fördel att ha barn och unga i olika åldrar under samma tak. Betyder personalmässigt ett mångsidigt kunnande. Även om en större byggnad, så råder en lugn och trygg stämning i enheten. Närmijön är attraktiv, vi har skog, hav och insjö i närheten. Även ishall och andra idrottsfaciliteter.

Vi utgår från personalen styrkor och för oss viktigt att förhålla sig positivt till nya idéer och metoder. Vi fungerar som partnerenhet med HU och deltar gärna i olika forskningsprojekt om så ges möjlighet

Arbetsplats: Storängens daghem och förskola, Rektorsgränden 4, 02360 Esbo.
Arbetstid: 38h 15min / vecka
Jobbet är för viss tid: 1.9 -31.12.2022

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Vi förutsätter: Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).
Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter ditt kunnande, din positiva inställning till nya idéer och arbetsmetoder. Du utgår från möjligheter. Vi värdesätter även god samarbetsförmåga och vänligt bemötande av barn och vuxna.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Läs mer

https://www.espoo.fi/sv/storangens-daghem-och-forskola

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar ger:
Daghemsföreståndare Maria Inkilä 043 824 6619 maria.inkilä@espoo.fi och
Viceledare Anne Björklund, 043 825 4271, anne.bjorklund@espoo.fi från och med 1.8.2022.

Lär dig mer om oss

Storängens daghem

Den svenskspråkiga småbarnspedagogiken erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Rektorsgränden 4, 02360 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb