Vi söker en motiverad och positiv person som ser ett omväxlande arbete som en fördel. Du arbetar i vår 0-3 års grupp smaragderna. Till assistentens uppgifter hör vård och fostran samt förverkligande av den pedagogiska verksamheten tillsammans med läraren inom småbarnspedagogik och det övriga teamet. Din insatts möjliggör en flexibel planering av gruppens verksamhet samt en flexibel användning av personal resurser med tanke på barngruppens bästa.

Kungsgårds daghem är beläget i Köklax vid goda trafikförbindelser med såväl tåg som buss. Daghemmet består av 5 daghemsgrupper och 2 förskolegrupper i tre olika byggnader Under våren 2022 flyttar vi in i en splitterny byggnad tillsammans med Kungsgårds skola.
På Kungsgårds daghem satsar vi på samarbete över gruppgränserna och dialogen i vardagen. Vi erbjuder en trygg vardag där barn, personal och föräldrar bemöts med respekt. Vår verksamhet baserar sig på läroplanen för småbarnspedagogik samt läroplanen för förskoleundervisning.

Arbetet lämpar sig för dig som vill ta ett mellanår i dina studier.

Befattningen kommer att fyllas så snart en lämplig sökande hittas.

Arbetsplats: Kungsgårds daghem, Hans Westerlunds väg 6 02780 Esbo

Arbetstid 38h15min / vecka

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:
Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_

Vi värdesätter flexibilitet, samarbetsförmåga och initiativförmåga samt tidigare erfarenhet av arbete tillsammans med barn.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Forskoleundervisning/Forskolor/Kungsgards_forskola/Kungsgards_daghem_och_forskola(3257)

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare upplysningar om jobbet: Crista Veijalainen ledare inom småbarnspedagogik, 040 6368150, crista.veijalainen@espoo.fi

Lär dig mer om oss

Espoon kaupunki, Kasvun ja oppimisen toimiala, Svenska bildningstjänster, Daghem

Esbo är hemstad för ca 300 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Ett rökfritt Esbo!

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.


Adress: Hans Westerlunds väg 6, 02780 Espoo
Esbo stad - Rökfri arbetsplats Esbo stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb