Assistent, Westends daghem - Esbo stad

Assistent, Westends daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi söker dig aktiva och engagerande assistent! Du arbetar som en i teamet men är inte i ansvarsposition. Arbetsteamet handleder tillsammans med konsultativ specialbarnträdgårdslärare. Arbetet inleds i augusti 2018.Hör gärna av dig så berättar vi mera!
Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi god svenska, positiv inställning till barn och vuxna, god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Vi värdesätter erfarenhet av dylika uppgifter.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_dagvard/Hagalund__Mattby__Olars/Westends_daghem(3331)

Ledare inom småbarnspedagogik Sara Hannelius 046 877 3710

Westends daghem
Adress: Hirbölevägen 1, 02160 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren