Skip to main content
test

Mariehamns stad söker tre assistenter till barnomsorgen, 78,4% tills vidare, med inledande placering på daghemmen Nyängen, Storstugan och Wäktars. Tillträde 1.1.2024, 1.2.2024 eller enligt överenskommelse.

VÅR VERKSAMHET Våra kompetenta pedagoger arbetar med utvecklande daghemsverksamhet innefattande omsorg, lek och lärande i en kreativ miljö för barn 1-6 år. I varje barngrupp finns det 11-21 barn beroende på barnens ålder. Personaltätheten på våra daghem är god och trivseln hög.

Vi tror på det kompetenta barnet och är noga med att alla barn ska känna sig sedda och bekräftade för de unika individer de är. Leken är en viktig nyckel till barnets kunskap. Förutom den fria leken - både inom- och utomhus - är natur och miljö, gymnastik och rörelse, liksom sagor, sång, musik och andra kulturaktiviteter viktiga ingredienser i verksamheten.

DIN PROFIL Du är ansvarsfull, noggrann och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt både till barn, vårdnadshavare och kollegor. Du är även intresserad av ditt eget lärande och har en vilja att utvecklas tillsammans i ett arbetslag.

Vi tror att du som söker känner igen dig i följande: - Tror på det kompetenta, unika barnet och att lärande sker i en miljö som är rolig, trygg och lärorik - Ser möjligheter i vardagen och sprider arbetsglädje i såväl det lilla som i det stora sammanhanget - Har förmåga att dela med dig av dina erfarenheter liksom ta till dig och lära av andras

Behörighetskrav för assistenter enligt landskapsförordning om barnomsorg och grundskola 2020:99. Behörig som assistent i barnomsorgen är den som har avlagt en lämplig gymnasieexamen.

VILLKOR Vi kan erbjuda tre platser som assistent på deltid 78,4% och tillsvidare, med sex månaders inledande prövotid.

Lön enligt avtal.

REKRYTERINGSPROCESSEN Vi ber dig söka platsen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra platser inom Mariehamns stad. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Varmt välkommen med din ansökan!

Läs mer

https://www.mariehamn.ax/barn-och-utbildning/barnomsorg

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Biträdande bildningschef Pamela Sjödahl, tel. +358 18 531 763 eller pamela.sjodahl[at]mariehamn.ax
Daghemsföreståndare Sofia Olander, tel. +358 18 531 297
sofia.olander[at]edu.mariehamn.ax
Daghemsföreståndare Johanna Lang, tel. +358 18 531 669
johanna.j.lang[at]edu.mariehamn.ax
Daghemsföreståndare Lina Ylipää, tel. +358 18 531 295
lina.ylipaa[at]edu.mariehamn.ax

Lär dig mer om oss

Mariehamns stad, Bildningssektorn, Barnomsorgen

Inom Mariehamns stad arbetar drygt 800 personer inom många olika branscher. Våra största verksamhetsområden är äldreomsorg, barnomsorg och undervisning, men vi arbetar också med frågor som gäller t.ex. stadsplanering, trafik, räddningstjänst, kultur, idrott och fritid.

I staden arbetar vi för att ge bästa möjliga service till de som bor, jobbar och studerar här - och till andra som behöver våra tjänster. Ett viktigt mål är också att kontinuerligt utveckla förvaltning, service och miljö för att även i fortsättningen vara en attraktiv stad för våra invånare och besökare.


Adress: Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn

Rekommenderade jobb