test

Asumispalvelupäällikkö, ikääntyneiden palvelut

Ansök senast  7.12.2022 14:00

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella, ikääntyneiden palveluissa on haettavana asumispalvelupäällikön virka. Virka sijoittuu palvelualuueelle 6, Salo-Somero-alueelle.

Asumispalvelupäällikkö vastaa ikääntyneiden palveluiden palvelualue 6:lla asumispalveluista. Asumispalveluihin sisältyy mm. yhteisöllinen asuminen, perhehoito, ympärivuorokautinen asuminen, laitospalvelut sekä tilapäinen asuminen ja asumispalvelupäällikkö vastaa niiden toiminnasta.

Asumispalvelupäällikkö suunnittelee, kehittää ikääntyneiden asumispalveluita sekä vastaa palvelutuotannosta palvelualueellaan. Asumispalvelupäällikkövastaa siitä, että asumispalvelut toteutetaan palvelualueella palvelustrategian mukaisesti sekä yhdenmukaisesti ja tavoitteiden mukaisesti muiden palvelualueiden kanssa. Asumispalvelupäällikkö toimii kiinteässä yhteistyössä muun muassa ikääntyneiden palveluiden asiakasohjausjohtajan, palvelujohtajan, palvelualuepäällikön, palvelualueen kotihoidon päällikön sekä muiden palvelualueiden asumispalvelupäälliköiden sekä resurssijohtajan kanssa palveluiden yhtenäisyyden aikaansaamiseksi. Asumispalvelupäällikkö toimii palvelualuepäällikön alaisuudessa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi soveltuva korkeakoulututkinto ja kokemus alan johtamisesta ja kehittämisestä sekä hyvä suullinen ja kirjallinen suomen kielen taito ja tyydyttävä suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito.

Eduksi katsotaan:
-kokemus ja näyttö menestyksekkäästä/tuloksellisesta tietoon perustuvasta toiminnan, talouden, henkilöstön ja prosessien johtamisesta
-hyvät näyttöön perustuvat henkilöstöjohtamisen taidot
-hyvät viestintätaidot
-vahva kokemus muutosjohtamisesta ja kehittämisestä
-kokemus verkostojohtamisesta ja toimimisesta oman alan verkostoissa
-näyttö tiedolla johtamisesta sekä sen kehittämisestä omalla alueellaan
-kokemus asiakasprosessien johtamisesta ja kehittämisestä

Virkaan valittavalta odotetaan:
-ikääntyneiden palveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
-hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja
-kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
-kykyä luoda visioita ja innostaa henkilöstöä
-valmentavaa ja kannustavaa johtamisotetta
-hyviä esiintymis- ja viestintätaitoja
-muutosvalmiutta ja aktiivista uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
-kykyä johtaa tuloksellisesti tietoon perustuen
-valmiuksia johtaa oman vastuualueen osalta asiakaskokemuksen kehittämistä

Tiedustelut: Ikääntyneiden palvelut, tulosaluejohtaja Eeva-Sirkku Pöyhönen p. 050 538 2101, eeva-sirkku.poyhonen@paimio.fi, soittoaika 24.11. klo 8.30-10.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Organisationer jobb

Arbetsgivare

Läs om arbetsgivare