Autoalan opettaja

Tehtävään kuuluu osaamisperusteinen opetus- ja ohjaustyö toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Opettaja toimii osana autoalan tiimiä, joka vastaa ensisijaisesti autoalan ammatti- ja erikoisammattitutkintojen, sekä ei tutkintoon johtavista autoalan koulutuksista. Edellytämme verkko-oppimisympäristö osaaminen. Tehtävään voi kuulua omaohjaajana toimiminen ja vastaaminen opiskelijoiden henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmista. Kainuun ammattiopistossa opetus- ja ohjaustyö suunnitellaan ja toteutetaan opettajien yhteistyönä, joten arvostamme hyviä tiimityöskentelytaitoja. Arvostamme joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja innostusta käyttää monipuolisia ohjausmenetelmiä yhteistyössä tiimin ja työelämän kanssa.

Hyundain ja ADn kouluttaja
- Hyundain asiantuntija, malli- ja järjestelmätuntemus
- Hallitsee Hyundain testerin
- Hyundain korjaamokirjallisuus tuttua (CCC)
- ADn kouluttajana edellytetään yleistestereiden vankkaa osaamista
- Molemmissa toimenkuvissa edellytetään mahdollisuutta matkustamiseen
- Itsenäinen toimenkuva, joka vaatii omatoimista sitoutumista työn suunnitteluun, intoa opiskella uusia
tapoja kouluttamiseen
- Asiakashankintaa, jatkuva yhteydenpito nykyisiin asiakkaisiin

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opettajaa koskevien säännösten mukaan. Edellytämme opetustehtävän kannalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa sekä vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja.

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote, tulos huumausainetestistä sekä lääkärintodistus terveydentilasta. Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti www.kuntarekry.fi kautta. Kirjalliset hakemukset lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

Tutustu työnantajaan

koulutuspäällikkö Kauko Polvinen, 044 7974537, kauko.polvinen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Nietostie 8, 01390 Vantaa

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.

Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.