Autoalan tuntiopettaja - Kajana stad

Autoalan tuntiopettaja

Määräaikainen autoalan opettajan tehtävä 1.8.2019 - 30.4.2021 väliseksi ajaksi.

Tehtävänä toimia Skoda Diagnoosiasiantuntijana ja kouluttajana sekä­ autoalan ammattitutkinto­ ja erikoisammattitutkinto-opintojen opettajana.

Rekrytoinnissa kiinnitetään substanssiosaamisen lisäksi huomiota hakijan kieli­ ja kulttuuriosaamiseen, pedagogisiin taitoihin, kykyyn ohjata ja toimia tiimeissä, joustavuuteen ja monipuoliseen työelämä­ ja verkosto­-osaamiseen.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutetun 1168/2010) ammatillisen opintojen opettajaa koskevien säännösten mukaan. 

Tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja huumausainetesti. Tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti www.kuntarekry.fi. Postitse lähetettävä hakemus lähetetään osoitteella Kajaanin kaupunki, Kirjaamo, PL 133, 87101 Kajaani.

Lisätietoja

http://www.kao.fi

koulutuspäällikkö Kauko Polvinen puh. 044-7974537, kauko.polvinen@kao.fi

Koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Osoite: Opintie 3, Oppi 4, 87100 Kajaani

Kajaani on 38 000 asukkaan maakuntakeskus Kainuussa. Kajaanissa arki on sujuvaa ja elinkeinoelämä monipuolista. Osaamista löytyy arjen palveluista kansainväliseen huipputasoon.
Kajaanin kaupungin ylläpitämä koulutusliikelaitos vastaa ammatillisesta koulutuksesta Kainuussa ja Kuusamossa sekä lukiokoulutuksesta Kajaanissa. Koulutusliikelaitoksessa opiskelee ammatillisessa koulutuksessa vuosittain noin 3000 nuorta ja aikuista ja Kajaanin lukiossa 600 nuorta. Työntekijöitä on yli 300 henkilöä.

Tutustu työnantajaan