Automaatioinsinööri, Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Automaatioinsinööri, Oulun Vesi

Oulun Veden Vedentuotanto ja puhdistus -yksikössä on haettavana AUTOMAATIOINSINÖÖRIN vakinainen tehtävä.

Automaatioinsinöörin toimenkuvaan kuuluvat Oulun Veden automaatiojärjestelmien ylläpito-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä osallistuminen projekteihin ja kehittämishankkeisiin automaatioalan asiantuntijana. Automaatioinsinööri vastaa laitoksilla käytössä olevien tieto- ja raportointijärjestelmien toiminnasta sekä automaatiojärjestelmien sovellussuunnittelu- ja ohjelmointitöistä. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen laitosten varallaoloon myöhemmässä vaiheessa.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on automaatio- tai sähkötekniikan tai näihin rinnastettavissa olevan diplomi-insinöörin, AMK- insinöörin tai insinöörin tutkinto. Eduksi luetaan kokemus teollisuuden ja vesilaitosten automaatiotehtävistä, Valmetin ja Honeywellin automaatiojärjestelmistä sekä suomen ja englannin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen osaaminen. Arvostamme kokemusta automaatiojärjestelmien kehitys-, sovellussuunnittelu- ja ohjelmointitehtävistä. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa vähintään B-luokan ajokorttia.

Olet oma-aloitteinen, aktiivinen ja innokas oppimaan ja omaksumaan uusia asioita. Työssä menestyminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä.

Tehtävä kuuluu teknisten sopimuksen piiriin. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa palvelussuhteissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan sähköisesti osoitteessa www.ouka.fi/tyopaikat. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimita hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/5922/2019. Hakemukset on toimitettava 1.7.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.oulunvesi.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Jarmo Lahtinen, p. 044 7033 850 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Oulun Vesi
Osoite: Kasarmintie 29, 90230 Oulu

Oulun Vesi vastaa kunnallisena liikelaitoksena Oulun kaupunkialueen noin 200 000 asukkaan vesihuoltopalveluista. Laitoksemme liikevaihto on 38 milj. euroa ja palveluksessamme on 115 alan ammattilaista. Käytössämme on sertifioidut laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Tutustu työnantajaan