Skip to main content
test
Automaatioinsinööri, Oulun Vesi - Oulun kaupunki

Oulun Vesi vastaa kunnallisena liikelaitoksena Oulun kaupunkialueen noin 200 000 asukkaan vesihuoltopalveluista. Laitoksemme liikevaihto on 39 milj. euroa ja palveluksessamme on 115 alan ammattilaista. Käytössämme on sertifioidut laadunhallinta- ja työturvallisuusjärjestelmät.

Oulun Vesi hakee AUTOMAATIOINSINÖÖRIÄ vakinaiseen työsuhteeseen.

Automaatioinsinöörin tehtäviin kuuluvat Oulun Veden automaatiojärjestelmien ylläpito-, suunnittelu- ja kehittämistehtävät sekä osallistuminen projekteihin ja kehittämishankkeisiin automaatioalan asiantuntijana. Automaatioinsinööri vastaa laitoksilla käytössä olevien tieto- ja raportointijärjestelmien toiminnasta sekä automaatiojärjestelmien sovellussuunnittelu- ja ohjelmointitöistä. Tehtävään sisältyy myös osallistuminen laitosten varallaoloon perehdytysvaiheen jälkeen.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on automaatiotekniikan insinöörin (AMK/YAMK) tai diplomi-insinöörin tutkinto tai näihin rinnastettavissa oleva tutkinto. Eduksi luetaan kokemus teollisuuden ja vesilaitosten automaatiotehtävistä, Valmetin automaatiojärjestelmästä sekä suomen ja englannin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen osaaminen. Arvostamme kokemusta automaatiojärjestelmien kehitys-, sovellussuunnittelu- ja ohjelmointitehtävistä sekä ALMA-kunnossapitojärjestelmän tuntemusta. Tehtävän hoitaminen edellyttää voimassa olevaa vähintään B-luokan ajokorttia.

Olet aktiivinen ja innovatiivinen sekä valmis omaksumaan ja ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja ja -malleja. Oma-aloitteisuus, joustavuus ja kokonaisuuksien hallinta antavat hyvän pohjan tehtävän menestykselliselle hoitamiselle. Tehtävässä edellytetään myös hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisukykyä.

Tehtävä kuuluu teknisten sopimuksen piiriin. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun kaupunki käyttää vakinaisissa palvelussuhteissa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/7245/2022. Hakemukset on toimitettava 15.8.2022 klo 15.00 mennessä. Huomioimme haussa myös aikaisemmin tehtävää hakeneiden hakemukset.

Lisätietoja

https://www.oulunvesi.fi/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa käyttöpäällikkö Jarmo Lahtinen, p. 044 7033 850 tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Oulun Vesi

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Kasarmintie 29, 90230 Oulu

Rekommenderade jobb