Avdelningsläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Avdelningsläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Avdelningsläkaren arbetar som kardiolog på polikliniken för invärtesmedicin.

Behörighetsvillkoren är specialisträttigheter inom lämplig medicinsk specialitet.

Vi förutsätter också att du har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Kari Koskela, tfn 02 266 2000
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, Registratorskontoret, PB 670, 20101 Åbo

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsovårdsservice, Sjukhusservice, Akutavdelningsgruppen, Polikliniken för invärtesmedicin
Adress: Kunnallissairaalantie 20, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren