Avdelningsskötare - Sipoon kunta

Sibbo är en växande och smidig tvåspråkig kommun strax intill huvudstadsregionen. Vi vill satsa på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Sibbo hälsocentralens sjukhus består av akut- och rehabiliteringsavdelningen som har 33 patientplatser. Våra patienter kommer hemifrån via jouren eller från specialsjukvården. Vårdarbetet görs i mångprofessionella och välfungerande arbetsgrupper. Vårt arbetsgrepp är rehabiliterande.

Är du fördomsfri och energisk? Tycker du om att organisera ditt arbete och handleda andra med ett utvecklande arbetsgrepp?

Vi söker nu en AVDELNINGSSKÖTARE till akut- och rehabiliteringsavdelningen till ordinarie tjänst.

Organisering av enhetens vardagsverksamhet, ledarskap och ansvar över helhetssituationen är avdelningsskötares centrala uppgifter. Avdelningsskötaren är en expert i enhetens vård- och välfärdsarbete och fungerar som en handledande utvecklare i samarbete med den biträdande avdelningsskötaren och arbetsgemenskapens övriga medlemmar. Hen ansvarar för verksamhetens kvalitet samt för planering och uppföljning av enhetens ekonomi tillsammans med servicechefen. Att utveckla arbetshälsan och arbetsförhållandena hör till avdelningsskötarens uppgifter. Arbetet är till största delen administrativt, men avdelningsskötaren deltar även i mån av möjlighet i det praktiska vårdarbetet.

Vi arbetar enligt personliga rehabiliterande vårdplaner och respekterar våra patienters människovärde och rättigheter. Våra patienter ADL-rehabiliteras aktivt och vår dokumentation sköts elektroniskt. Med andra ord har vi en pappersfri avdelning. Vi har en positiv inställning till fortbildning och stödjer vår personals välmående i arbetet.
Behörighetskravet för tjänsten är högskoleexamen inom hälsovårdsbranschen eller tidigare examen på institutsnivå samt tillräcklig tilläggsbehörighet inom förvaltning och chefsarbete. I uppgiften krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Vi önskar att kandidaterna har erfarenhet av både avdelningsarbete och chefsarbete. Tidigare erfarenhet av samarbete med övriga aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen räknas som merit. Därtill uppskattar vi goda sociala färdigheter och kunnande i rehabiliterande vårdarbete.
Villkoren för arbetsförhållandet bestäms enligt AKTA. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Arbetet börjar 20.1.2020 eller enligt överenskommelse. Prövotiden är sex (6) månader och den valda bör visa upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd innan valet fastställs.

Vänligen lämna in din ansökan senast 30.12.2019 kl. 16.00 via länken nedan eller på vår webbplats www.sipoo.fi/rekry. Studie- och arbetsintyg i original ska visas upp vid en eventuell intervju (på veckan 2).

Läs mer

http://www.sibbo.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation ger vikarie avdelningsskötare Gun-Lis Sandström, puh. 040-1914304, gun-lis.sandstrom(at)sibbo.fi

Social- och hälsovårdsavdelningen, Akut- och rehabiliteringsavdelning
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sipoo

I Sibbo finns det ypperliga möjligheter till arbete och boende. Det starkt växande Sibbo erbjuder sin personal en intressant och mångsidig arbetsmiljö. Vi satsar på fungerande arbetsmetoder, högklassiga tjänster samt på att engagera och öka välbefinnandet för såväl kommuninvånarna som hela personalen. Kommunen har cirka 1 200 personer i sin tjänst. Kom och jobba med oss!